Menu
Skip to content
Stockholmsregionen

Aktuellt

Stockholmsregionen

För ASF

Stockholmsregionen

För offentlig sektor

Stockholmsregionen

För
näringsliv

Stockholmsregionen

ASF-listan

Stockholmsregionen

Kontakt Oskar Rommel
Telefon 0736-61 04 29

SKOOPI:s distriktsorganisation i stockholmsregionen (i fortsättningen förkortat SKOOPI Stockholm) är en egen ideell förening men samtidigt en godkänd del av SKOOPIs riksorganisation. Det innebär bl.a. att samma krav gäller för medlemskapet utöver att en extra liten regional service- och medlemsavgift tillkommer. Vi bildades 2020-08-26 och detta inklusive våra stadgar är godkänt av SKOOPIs nationella styrelse 20-09-30.

Vi har preliminärt tre viktiga mål som vi har aktivitetsplaner för att uppfylla:

Kommuner i Stockholms län bör köpa tjänster av ASF – för att minska arbetslösheten
Företagen i regionens näringsliv bör samarbeta med ASF – för bättre social hållbarhet
Ett välorganiserat SKOOPI-distrikt med många välskötta, delaktiga och certifierade medlemsföretag stärker regionens ASF i sitt uppdrag
För att lyckas med våra mål ovan är det vår avsikt att:

vara en regional röst för ASF i förhållande till bl.a. Regionen, Länsstyrelsen, kommunernas regionala sammanslutning i StorSthlm, Samordningsförbunden i regionen och Coompanion
driva gemensamma projekt som gagnar medlemmarna
sprida information till medlemmarna
Våra närmsta planer innefattar att våren 2021 driver vi en ledarutbildning för ASF i partnerskap med Tanke&Handling på uppdrag av Långholmens Folkhögskola – här är information om den. Om du vill få direktinformation om kommande ledarutbildningar anmäler du dej här. Gäller både ASF i Stockholmsregionen och i övriga Sverige.
utveckla våra kanaler på sociala medier
etablera kontakt för framtida samarbete med relevanta enheter och personer hos Region Stockholm, StorSthlm och Samordningsförbunden
starta regionala nätverks- och informationsmöten för lokala ASF
sluta ett första ”Ideellt Offentligt Partnerskap” (IOP) med ett av samordningsförbunden i regionen
värva alla ASF i Stockholmregionen som medlemmar i SKOOPI och i vår distriktsorganisation (se nedan)
bli en aktiv regional partner i SKOOPI (riks) nya utvecklingsprojekt ”ASF Lyfter” som påbörjas 1:a februari 2021
Not: Målen ovan är en snabb sammanfattning av vad som beslutades på styrelsemöten nyligen och kommer att uppdateras och förändras i takt med att dialogen med medlemmarna i stockholmsregionen utvecklas.