Menu
Skip to content
Enkät om leveranskapacitet till AF:s insatser

Aktuellt

Enkät om leveranskapacitet till AF:s insatser

För ASF

Enkät om leveranskapacitet till AF:s insatser

För offentlig sektor

Enkät om leveranskapacitet till AF:s insatser

För
näringsliv

Enkät om leveranskapacitet till AF:s insatser

ASF-listan

Arkiv

Enkät om leveranskapacitet till AF:s insatser

Utifrån samverkansgruppen mellan den idéburna sektorn och Arbetsförmedlingen genomförs nu förstudien ”Nya samverkansstrukturer för hållbar arbetsmarknad”. Syftet är att hitta förutsättningar för att öka samverkan mellan Arbetsförmedlingen och idéburna sektorn. En fråga som man vill ta reda på är hur stor kapacitet de idéburna aktörerna har när det gäller insatser för att stärka individers ställning på arbetsmarknaden.

Samverkansgruppen önskar nu att aktörer som tillhandahåller sådana här insatser hjälper till med att svara på en enkät. Du når enkäter via denna länk.