Menu
Skip to content
Hela Heten Hedemora korade till Årets ASF 2024

Aktuellt

Hela Heten Hedemora korade till Årets ASF 2024

För ASF

Hela Heten Hedemora korade till Årets ASF 2024

För offentlig sektor

Hela Heten Hedemora korade till Årets ASF 2024

För
näringsliv

Hela Heten Hedemora korade till Årets ASF 2024

ASF-listan

Arkiv

Hela Heten Hedemora korade till Årets ASF 2024

Hedemora, Husby och Garpenbergs församling ville göra något mer än sin mer traditionella diakoniverksamhet och startade år 2016 det arbetsintegrerande sociala företaget, ASF:et ”Hela Heten Hedemora”. Målet var att skapa arbetstillfällen och arbetsträning för personer som har svårt att få och behålla ett arbete. Många ASF startas direkt av de personer som verksamheten är till för, men i detta fall såg församlingen ett behov av att hjälpa till. Företaget fokuserar på att erbjuda olika servicetjänster inom den gröna näringen. Man har till exempel arbetat med att restaurera igenväxta ängar och betesmarker, trädfällning men också med återbruk. Efter några tuffa år har nu verksamheten hittat sin form där man själva berättar att man idag är ett ”vi” istället för ett ”jag och du”. Även om församlingen äger företaget är Hela Heten Hedemora en egen verksamhet där all eventuell vinst återinvesteras i företaget. Detta gör att de intäkter man får går direkt till den arbetsintegrerande verksamheten och inte till församlingens övriga uppdrag.

Hela Heten Hedemora, Årets ASF 2024

Till årets nomineringsomgång fick Skoopi in flera nomineringar av olika fina verksamheter i landet. Det som gjorde att man föll för just Hela Heten var hur en större aktör, i detta fall Svenska Kyrkan, tog initiativet till starten av företaget och som främjare och ägare lyckats få till en fungerande verksamhet. ”-Vi tror att det finns många andra aktörer i landet som kan inspireras av exemplet i Hedemora och ta initiativ till start av arbetsintegrerande sociala företag” säger Ulrica Persson, ordförande för Skoopi. ”-Med de förutsättningar som finns idag är det extra svårt att från målgruppen själva ta initiativ till och starta upp ett ASF så här gör Hedemora, Husby och Garpenberg församling en viktig insats som vi hoppas fler ska ta efter.”

Motiveringen till utmärkelsen lyder:
”Priset delas ut till ett arbetsintegrerade socialt företag som utmärkt sig under året genom expansion, nya metoder, framgångsrik verksamhet eller liknande. Ett företag som är en förebild och kan inspirera andra ASF. Här ser vi att Hedemora församling och Hela Heten AB Svb är en förebild för organisationer som vill bidra till en inkluderande arbetsmarknad genom start av ASF. Företaget har haft en tuff period med ekonomiska utmaningar som hotat företagets existens men genom ett aktivt arbete med medarbetarinflytande och engagemang har man lyckats vända trenden. De är därmed en förebild för andra ASF i Sverige!”