Menu
Skip to content
Lägesbild om Arbetsförmedlingens reformering

Aktuellt

Lägesbild om Arbetsförmedlingens reformering

För ASF

Lägesbild om Arbetsförmedlingens reformering

För offentlig sektor

Lägesbild om Arbetsförmedlingens reformering

För
näringsliv

Lägesbild om Arbetsförmedlingens reformering

ASF-listan

Arkiv

Lägesbild om Arbetsförmedlingens reformering

I september bidrog Skoopi, tillsammans med ett 20-tal andra organisationer, till en lägesbild utförd av NOD om civilsamhällets  perspektiv på reformeringen av Arbetsförmedlingen.

Reformeringen har påverkat civilsamhället på olika sätt och i olika utsträckning.  I det underlag som NOD samlat in formulerar en övervägande majoritet försämrade förutsättningar för att stötta personer långt från arbetsmarknaden, som ett direkt resultat av reformeringen.

Lägesbilden visar även en tydlig bild av att vi står redo för att med med såväl kunskap som konkreta metoder bidra till att fler personer kommer i arbete men att förutsättningarna är för dåliga nu. 

Läs mer:

www.nodsverige.se/lagesbild-reformeringen-av-arbetsformedlingen-civilsamhallets-perspektiv/