Menu
Skip to content
Dialogkraft AB svb

Aktuellt

Dialogkraft AB svb

För ASF

Dialogkraft AB svb

För offentlig sektor

Dialogkraft AB svb

För
näringsliv

Dialogkraft AB svb

ASF-listan

Dialogkraft AB svb

Org.nr: 556921-2128

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson(er): Ulrica Persson
Telefon: 070-6836491
Adress: Nytgatan 2
Postnr: 738 34 Norberg

På DialogKraft tillverkar vi framförallt lastpallar och annat träemballage i specialmått till exportindustrin. Dessa affärer med näringslivet är vårt verktyg för att uppfylla syftet med att vi finns, dvs att skapa hållbara anställningar och utvecklande arbetsträningsplatser för personer som av olika skäl har svårt att hitta sin plats på arbetsmarknaden och behöver anpassningar. Vi håller för närvarande på att utveckla en gren i företaget där vi tillverkar mindre produkter av spillet från emballagetillverkningen och har för detta nu köpt in en större laserskärare som också kan bränna in kunder loggor och annat på våra produkter.

FN:s globala mål som vi arbetar mot:

1. Ingen fattigdom, 3. God hälsa och välbefinnande, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Läs mer om FN:s globala mål här.

medalj

Ny sökning!

Gör en detaljerad sökning genom att klicka på knappen nedan
eller se en lista på samtliga ASF här.