ASF-listan

Den lista vi vill göra är till för att man enkelt som kund, kommun eller privatperson ska kunna hitta till ett ASF. 
Här visar vi samlat och sökbart alla de ASFer som vill vara med, hur man kommer i kontakt med dom och vilka tjänster och varor företagen erbjuder både privatkunder och offentliga aktörer. Man kommer kunna söka ASFer både i hela landet och ner på ortsnamn och filtrera på varor och tjänster.
 Här kommer vi kunna visa på dels vad som är viktigt för oss alla gemensamt och också vad som är viktigt för just ert företag men framförallt på den nytta vi gör i samhället genom att kunna visa på statistik som gör att fler förstår det viktiga arbete vi gör och vill stödja oss genom att köpa våra varor och tjänster. För att detta ska fungera så kommer vi inte att som på den föregående gamla Sofisam-listan bara kunna anmäla oss en gång och sedan glömma bort den utan ett levande dokument.
 
Vi vet att ASFers verksamhet förändras hela tiden, vi kommer på nya tjänster, får in fler deltagare eller anställda, nya kunder eller vänner och var och en av oss har själva inte själva möjligheten att nå ut med det budskap vi vill berätta för hela världen och det samhället vi verkar i. Så se den nya Listan som en del av er verksamhet, ett sätt att berätta vad vi vill, vad vi gör och underverken i vardagen vi kan prestera.
 
Vi har nu påbörjat arbetet med att samla ihop intresseanmälningar från de ASFer som vill synas på listan och hoppas att även ert ASF vill vara med.
 
För att anmäla ert intresse skicka ett mail till Villvaramed@skoopi.coop.
 

Arbetsintegrerande sociala företag skapar tillväxt!

De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till arbetsmarknaden, på grund av funktionsnedsättning eller andra arbetshinder. Många arbetsintegrerande sociala företag är organiserade som ekonomiska föreningar, där företaget ägs och drivs av dem som arbetar där. Alla som är medlemmar äger verksamheten tillsammans. Genom principen ”en medlem – en röst” är varje medarbetare delaktig i företaget med både ansvar och inflytande.
Kontakta oss

Tel: 070-683 64 91
info@skoopi.coop
skoopi
skoopicoop

Besöksadress

Lilla Nygatan 13, 1 tr, Stockholm