Menu
Skip to content
Om ASF-listan

Aktuellt

Om ASF-listan

För ASF

Om ASF-listan

För offentlig sektor

Om ASF-listan

För
näringsliv

Om ASF-listan

ASF-listan

Om ASF-listan

ASF-listan

Ansök till ASF-listan

Här kan ditt företag ansöka om att vara med ASF-listan. Grunden för att få vara med på listan är Skoopis förtydligande kriterier av vad ett ASF är. Utvärdering av huruvida företagen uppfyller dessa kriterier sker genom företagets egna uppgifter samt granskning av stadgar, bolagsordning och liknande. Efter godkännande om att vara med på listan får företaget inloggningsuppgifter till sin profil och lägger själva in sina uppgifter vad gäller verksamhet, kontaktpersoner och liknande som sen löpande kan uppdateras av företaget självt.

Ansökan till listan görs via mail villvaramed@skoopi.coop eller via formuläret nedan.

Innan ni fyller i ansökan föreslår vi att ni på ert företag har gemensamt gått igenom Skoopis definition av arbetsintegrerande sociala företag – ASF. Till exempel att ett ASF erbjuder arbetsträning samt hållbara anpassade anställningar för personer som har svårt att hitta, få och behålla arbete.
Att medverka på ASF listan kostar 1500 kr plus moms per år för ASF som inte är medlemmar i Skoopi. (2022)

  Namn på ert företag:

  Ert organisationsnummer:

  Företagets gatuadress:

  Postnummer:

  Postort:

  Kommun:

  Län:

  Företagets officiella e-postadress:

  Eventuell annan e-postadress för fakturor:

  Adress till företagets hemsida:

  Namn på kontaktperson för ansökan:

  Kontaktpersonens telefonnummer:

  Kontaktpersonens e-postadress:

  Är ni fristående från offentlig sektor?

  Är arbetsintegrering det övergripande målet för er verksamhet?

  Berätta kort om er verksamhet:

  Kan de som arbetar i ert ASF bli medlemmar eller delägare?

  Beskriv kort hur ert ASF arbetar med delaktighet för medarbetarna, (t. ex. på vilket sätt
  deltar medarbetarna i beslut om ekonomi, affärsverksamhet och egna arbetsuppgifter)
  :

  Hur hanteras överskott/vinst i ert ASF?

  Har ert företag offentliga ägare t ex kommun eller region?

  Har ni handledare som är anställda av offentlig sektor?

  Om ni har svarat ja på frågan ovan om handledare, beskriv vilket inflytande de har i
  verksamheten, t.ex. om de sitter med i styrelsen?

  Vill ni samtidigt med medlemsansökan även ansöka om att bli medlem i Skoopi?

  Eventuell övrig information:

  Ladda upp stadgar eller bolagsordning här eller skicka seperat till stadgar@skoopi.coop.
  (Tillåtet filformat: .pdf)

  Genom att skicka formuläret medger jag att jag tagit del av Skoopis GDPR-information.