Menu
Skip to content
Eko Clean Vänersborg ek. för.

Aktuellt

Eko Clean Vänersborg ek. för.

För ASF

Eko Clean Vänersborg ek. för.

För offentlig sektor

Eko Clean Vänersborg ek. för.

För
näringsliv

Eko Clean Vänersborg ek. för.

ASF-listan

Eko Clean Vänersborg ek. för.

Org.nr: 76 96 31-12 45

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson(er): Michael von Brömsen
Telefon: 076-195 15 55
Adress: Regementsgatan 34
Postnr: 462 32 Vänersborg

Eko Clean Vänersborg ek. för. är ett ASF-certifierat Arbetsintegrerande socialt lokalvårdsföretag med säte i Vänersborg som bildades november 2015.

Vi har mångårig erfarenhet av lokalvård och samtliga anställda är PRYL-certifierade.
Vi utför alla vanligen förekommande lokalvårdsuppdrag till både privat och offentlig sektor, vi erbjuder handledda arbetsträningsplatser och praktikplatser av handledningsutbildad personal till bland annat Arbetsförmedlingen.

Företagsformen är en ekonomisk förening som skapades, drivs och ägs av föreningsmedlemmarna i en demokratisk anda.
Samtliga anställda hos oss kommer själva från längre utanförskap av olika orsaker så vi har mycket hög förståelse för målgruppen, vi försöker alltid ta tillvara på allas styrkor och svagheter för att få individen att växa som människa.
Hos oss arbetar/arbetstränar/praktiserar man alltid 100% av sin egen individuella förmåga och utan den stress det vanligtvis är inom lokalvårdsbranschen.

FN:s globala mål som vi arbetar mot:

1. Ingen fattigdom, 3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Läs mer om FN:s globala mål här.

medalj

Ny sökning!

Gör en detaljerad sökning genom att klicka på knappen nedan
eller se en lista på samtliga ASF här.