Menu
Skip to content
Kooperativet Beateberg

Aktuellt

Kooperativet Beateberg

För ASF

Kooperativet Beateberg

För offentlig sektor

Kooperativet Beateberg

För
näringsliv

Kooperativet Beateberg

ASF-listan

Kooperativet Beateberg

Org.nr: 769601-3353

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson(er): Frida Olofsson
Telefon: 0730370738
Adress: Fänriksgatan 20
Postnummer: 415 22 Göteborg
E-post: info@kooperativetbeateberg.se

Vi driver ett hunddagis och en trädgårdsverksamhet.
Vi skapar sysselsättning för personer genom anställningar, arbetsträning och daglig verksamhet enligt LSS.

FN:s globala mål som vi arbetar mot:

Inte angivet

Läs mer om FN:s globala mål här.

Ny sökning

Ny sökning!

Gör en detaljerad sökning genom att klicka på knappen nedan
eller se en lista på samtliga ASF här.