Skip to content

Kooperativet Silvermånen

Org.nr: 819001-5332

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson(er): Tom Niord, Veronica Stromberg
Telefon: 073-4009272 , 0723226161
Adress: Östra Kyrkogatan 24
Postnr: 611 33 Nyköping
medalj

FN:s globala mål som vi arbetar mot:

3. God hälsa och välbefinnande, 5. Jämställdhet, 7. Hållbar energi för alla, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10. Minskad ojämlikhet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, Inte angivet

Läs mer om FN:s globala mål här.

Kooperativet Silvermånen

Ny sökning

  • Län

  • Ort

  • Branch

  • Kommun

  • sök efter certifierade medlemmar