Menu
Skip to content
Mora Diakoni AB (svb)

Aktuellt

Mora Diakoni AB (svb)

För ASF

Mora Diakoni AB (svb)

För offentlig sektor

Mora Diakoni AB (svb)

För
näringsliv

Mora Diakoni AB (svb)

ASF-listan

Mora diakoni Logga

Mora Diakoni AB (svb)

Org.nr: 559383-7494

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson(er): Ludwig Fontanac Rytter
Telefon: 073-9634433
Adress: Box 173
Postnummer: 792 23 Mora
E-post: mora.diakoni@svenskakyrkan.se

Mora Diakoni AB (svb) arbetar genom social och yrkesmässig integration för att skapa arbetsträningsplatser och hållbara anställningar för personer som av olika skäl har svårt att hitta, få och behålla en plats på arbetsmarknaden. Detta görs främst genom återbruk, odling, vaktmästeri.

FN:s globala mål som vi arbetar mot:

1. Ingen fattigdom, 3. God hälsa och välbefinnande, 5. Jämställdhet, 10. Minskad ojämlikhet, 16. Fredliga och inkluderande samhällen, Inte angivet

Läs mer om FN:s globala mål här.

Ny sökning

Ny sökning!

Gör en detaljerad sökning genom att klicka på knappen nedan
eller se en lista på samtliga ASF här.