Menu
Skip to content
Permakultur Uppsala Ekonomisk Förening

Aktuellt

Permakultur Uppsala Ekonomisk Förening

För ASF

Permakultur Uppsala Ekonomisk Förening

För offentlig sektor

Permakultur Uppsala Ekonomisk Förening

För
näringsliv

Permakultur Uppsala Ekonomisk Förening

ASF-listan

Permakultur Logga

Permakultur Uppsala Ekonomisk Förening

Org.nr: 769629-2700

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson(er): Sara Gronowitz
Telefon: 0730645949
Adress: Vänortsgatan 121
Postnummer: 752 63 Uppsala
E-post: info@permakulturuppsala.se

Permakultur Uppsala är ett arbetsintegrerande socialt företag som förutom att driva ekologisk stadsodling sysslar med att ta emot människor som behöver arbetsträning eller rehabilitering. Här får man lära sig om trädgård, växter, matförädling och odling i en stressfri miljö, där det sociala umgänget har en framträdande plats.
Hos oss kan arbetsuppgifterna vara att så, plantera, vattna, gödsla, skörda grönsaker, örter, vilda växter och frön, rensa ogräs och matförädla.
Matförädlingen innebär till exempel att laga mat, tillverka örtsalter och örtteer, mjölksyra grönsaker, göra chilisåser mm.

FN:s globala mål som vi arbetar mot:

1. Ingen fattigdom, 2. Ingen hunger, 3. God hälsa och välbefinnande, 5. Jämställdhet, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen, 17. Genomförande och globalt partnerskap

Läs mer om FN:s globala mål här.

Ny sökning

Ny sökning!

Gör en detaljerad sökning genom att klicka på knappen nedan
eller se en lista på samtliga ASF här.