Menu
Skip to content
Vägen ut! Karins Döttrar

Aktuellt

Vägen ut! Karins Döttrar

För ASF

Vägen ut! Karins Döttrar

För offentlig sektor

Vägen ut! Karins Döttrar

För
näringsliv

Vägen ut! Karins Döttrar

ASF-listan

Vägen ut! Karins Döttrar

Org.nr: 769609-3348

Kontaktuppgifter:

Adress: Sockerbruket 17
Postnr: 414 51

Vi är ett textilt konsthantverkskooperativ som välkomnar kvinnor på arbetsträning, språkträning och arbetsrehabilitering.

Vi samarbetar med lokala företag och designers kring produktion och utveckling av textila produkter.

Arbetsträning
Till oss är du välkommen var du än befinner dig i livet. Här får du stöd att komma igång att arbeta i din egen takt. Här finner du lugn och ro att landa och utvecklas. Vi är en liten och personlig arbetsplats. Målet med att arbetsträna hos oss är att få alla delar av livet att fungera bra samtidigt.

Egenerfarenhet
Är vår mest värdefulla kompetens. De flesta av oss har egen erfarenhet av utanförskap. Det innebär att vi använder oss själva som verktyg i arbetet med de som arbetstränar hos oss. Vi fungerar som förebilder och ger hopp om att det går att förändra sin situation. Vi som arbetar på Karins Döttrar är utbildade i Motiverande Intervju, MI.

Språkträning
Vi välkomnar dig som behöver språkträna svenska för att ta dig vidare i arbetslivet. Språkträningen är individuellt anpassad och utgår från vad du behöver. När vi arbetar tillsammans hjälper de praktiska arbetsuppgifterna oss att lära nytt, träna och våga använda det vi lärt oss.

Skaparkvällar
Du som är kvinna och intresserad av att skapa tillsammans med andra är välkommen till våra skaparkvällar. Du kan ta med egna projekt och inspireras och få hjälp. Vi har även material på plats för dig som vill göra smycken, tova ull eller måla akvarell. Hör av dig om du är intresserad av att delta och för att få veta vilka tider som gäller.

Konsthantverksbutik
Välkommen att handla av oss i våra lokaler på Sockerbruket. Följ oss på Instagram och Facebook för att se vad som är aktuellt just nu.

FN:s globala mål som vi arbetar mot:

3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen, 17. Genomförande och globalt partnerskap, Inte angivet

Läs mer om FN:s globala mål här.

medalj

Ny sökning!

Gör en detaljerad sökning genom att klicka på knappen nedan
eller se en lista på samtliga ASF här.