Menu
Skip to content
Vägen ut! kooperativen Konsortiet

Aktuellt

Vägen ut! kooperativen Konsortiet

För ASF

Vägen ut! kooperativen Konsortiet

För offentlig sektor

Vägen ut! kooperativen Konsortiet

För
näringsliv

Vägen ut! kooperativen Konsortiet

ASF-listan

Vägen ut! kooperativen Konsortiet

Vägen ut! kooperativen Konsortiet

Org.nr: 769610-8971

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson(er): Gunilla Klingensjö
Telefon: 010-707 93 00
Adress: Fiskhamnsgatan 41 D
Postnr: 414 58 Göteborg

Vägen ut! är Sveriges största franchisekedja av sociala företag. Vi säljer miljövänliga produkter och tjänster. Samtidigt skapas arbete åt människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Konsortiemodellen – små blir starka tillsammans
Vi har gemensamma lösningar för bland annat kommunikation, personaladministration, ekonomi och styrning. Vi delar på risker, bygger upp kapital och stöttar med resurser när nya verksamheter ska starta. Konsortiet möjliggör karriärvägar för medarbetare som vill gå vidare till nya arbetsuppgifter i systerföretagen.

Vi är certifierade enligt Skoopis ASF kriterier för att vara ett certifierat arbetsintegrerande sociala företag enligt SIS-standard.

Samverkan med arbetsintegrerande sociala företag, ASF, är ett viktigt verktyg för att skapa ett inkluderande och delaktigt samhälle, för alla. Runt om i Sverige idag finns det bra exempel på hur samverkan mellan kommuner, regioner och ASF skapar en god utveckling i lokalsamhället.

FN:s globala mål som vi arbetar mot:

1. Ingen fattigdom, 3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen, 17. Genomförande och globalt partnerskap, Inte angivet

Läs mer om FN:s globala mål här.

medalj

Ny sökning!

Gör en detaljerad sökning genom att klicka på knappen nedan
eller se en lista på samtliga ASF här.