Menu
Skip to content
Vägen ut! Mosaikfabriken

Aktuellt

Vägen ut! Mosaikfabriken

För ASF

Vägen ut! Mosaikfabriken

För offentlig sektor

Vägen ut! Mosaikfabriken

För
näringsliv

Vägen ut! Mosaikfabriken

ASF-listan

Vägen ut! Mosaikfabriken

Vägen ut! Mosaikfabriken

Org.nr: 769641-6986

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson(er): Alexander Hedberg, alexander.hedberg@vagenut.coop
Telefon: 010-7079381
Adress: Kanelgatan 1 (besök) Fiskhamnsgatan 41 D, 414 58 Göteborg (postadress)
Postnr: 414 58 Göteborg

Vägen ut! Mosaikfabriken är en konstnärlig integrations- och arbetsmarknadsverksamhet som når människor i alla åldrar med olika bakgrunder, från olika delar av världen, staden och i samhället.

Sedan starten har Mosaikfabriken varit i Tynnered, Hjällbo, Majorna, Biskopsgården, Komarken och mer därtill. Under konstnärlig ledning får deltagare arbeta med mosaiker som sedan installeras i exempelvis bostadsområdet eller på andra offentliga platser. Tusentals deltagare har skapat över 1500 kvadratmeter konst runt om i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Det konstnärliga arbetet leds av konstnären Saber ”Rezgar” Alipanah.

Lokalt samverkar vi med stadsdelsförvaltningar, bostadsbolag eller lokala hyresgästföreningar. En viktig samarbetspart är även Kulturkalaset som vi genomför klassresor med under våren, då barn från olika delar av Göteborg får mötas och skapa mosaik tillsammans.

Mosaikfabriken startades i Hammarkullen sommaren 2013 och har tidigare drivits av NBV. Mosaikfabriken söker ständigt nya samarbetspartners för fortsatt utveckling och spridning av arbetet.

FN:s globala mål som vi arbetar mot:

1. Ingen fattigdom, 3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 16. Fredliga och inkluderande samhällen, 17. Genomförande och globalt partnerskap, Inte angivet

Läs mer om FN:s globala mål här.

medalj

Ny sökning!

Gör en detaljerad sökning genom att klicka på knappen nedan
eller se en lista på samtliga ASF här.