Menu
Skip to content
Mikrofonden bjuder in till en kul och annorlunda utbildning

Aktuellt

Mikrofonden bjuder in till en kul och annorlunda utbildning

För ASF

Mikrofonden bjuder in till en kul och annorlunda utbildning

För offentlig sektor

Mikrofonden bjuder in till en kul och annorlunda utbildning

För
näringsliv

Mikrofonden bjuder in till en kul och annorlunda utbildning

ASF-listan

Arkiv

Mikrofonden bjuder in till en kul och annorlunda utbildning

Helen Curry på Mikrofonden kontaktade oss på Skoopi och berättade om deras kommande satsning ”Här finns pengarna!” riktad mot bland annat ASF i Sverige. ”Här finns pengarna!” är en gratis webbaserad utbildning under 5 pass i vinter ska hjälpa företag att förstå hur man kan göra för att få tillgång till externt kapital. Det speciella med utbildningen är att det 4 passet innehåller en fördjupad rådgivning från Coompanion, baserat på deltagarnas egna behov. Dessutom avslutas kursen med det 5 passet där deltagarna får ”Pitcha” sin idé och där bästa presentationen kommer belönas med 5000 kr. Detta är ett lite kul och annorlunda upplägg som vi hoppas ska väcka intresse för finansieringsfrågan hälsar Helen Curry. Läs mer på mikrofondens hemsida.