Menu
Skip to content
Miljardvinsten – Basta fyller 30 år!

Aktuellt

Miljardvinsten – Basta fyller 30 år!

För ASF

Miljardvinsten – Basta fyller 30 år!

För offentlig sektor

Miljardvinsten – Basta fyller 30 år!

För
näringsliv

Miljardvinsten – Basta fyller 30 år!

ASF-listan

Arkiv

Miljardvinsten – Basta fyller 30 år!

Ingvar Nilsson

En av Skoopis medlemmar, Basta, fyller 30 år och det firade man genom att bjuda in till en konferens med rubriken ”Miljardvinsten”. Bakgrunden till rubriken är den rapport som nationalekonom Ingvar Nilsson tillsammans med beteendevetare Eva Nilsson Lundmark har arbetat fram med samma namn. Skulle man räkna ihop den vinst som samhället gjort på Bastas 30-åriga resa skulle man hamna på minst 4 miljarder visar duon i rapporten.

Basta startades av Alec Carlberg efter att han varit i Italien och sett arbetskooperativet San Patrignano där långt över 1000 före detta missbrukare bodde och arbetade. Det var inte enkelt i början och starten kan man säga var ganska blygsam när den första gruppen på 4-5 personer drog in på Tingsätra utanför Nykvarn 1994/95. Nu 30 år senare har mer än 1700 personer passerat Basta som idag har ca 130 medarbetare där de allra flesta har kommit till Basta med någon form av missbruk.

I den rapport som presenterades på konferensen och som har underrubriken ”Det samhällsekonomiska värdet av Bastas verksamhet under trettio års tid” berättas först kort om Bastas historia och bakgrund. Man skriver även om att ”passera helvetesgapet” när man lämnar ett liv i missbruk med allt vad det innebär, till ett liv med en helt ny identitet, nya vanor och sociala strukturer. ”-Det går inte att lämna det gamla livet utan att gå till något nytt” sa Ingvar Nilsson på konferensen och det är här Bastas framgång finns, i att man erbjuder arbete, bostad och inte minst en konstruktiv och meningsfull social gemenskap.

Rapportförfattarna gör vidare ett grundligt arbete i att förklara vilka samhällsvinster det innebär när en person lämnar missbruk och istället går till egen försörjning. Det blir mycket tydligt i rapporten att det som verkligen är dyrt är att avstå från att agera!

Vi säger ett stort grattis till Basta och önskar lycka till in i en spännande framtid!

På Bastas hemsida kan du läsa mer om deras verksamhet, www.basta.se  och här kan du ladda ner rapporten ”Miljardvinsten”