Menu
Skip to content
Offertförfrågan – Grafiskt och redaktionellt stöd samt tryck till produktion av 2 handböcker i projektet ASF Lyfter

Aktuellt

Offertförfrågan – Grafiskt och redaktionellt stöd samt tryck till produktion av 2 handböcker i projektet ASF Lyfter

För ASF

Offertförfrågan – Grafiskt och redaktionellt stöd samt tryck till produktion av 2 handböcker i projektet ASF Lyfter

För offentlig sektor

Offertförfrågan – Grafiskt och redaktionellt stöd samt tryck till produktion av 2 handböcker i projektet ASF Lyfter

För
näringsliv

Offertförfrågan – Grafiskt och redaktionellt stöd samt tryck till produktion av 2 handböcker i projektet ASF Lyfter

ASF-listan

Arkiv

Offertförfrågan – Grafiskt och redaktionellt stöd samt tryck till produktion av 2 handböcker i projektet ASF Lyfter

Bakgrund

Skoopi – de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation driver sedan februari 2021 det av Europeiska socialfonden (ESF) finansierade projektet ”ASF Lyfter”. Projektets syfte är att öka kunskapen om vad arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är och på så vis bli en egen röst inom arbetsmarknadspolitiken.

Projektet är uppdelat i 8 utvecklingsområden därett av dem handlar om att hjälpa företag som vill bli ASF och ett annat att ge stöd för finansiering i driften av ASF. Dessa två områden har bl a som mål att ta fram varsin handbok i respektive ämne.

Handböcker som tas fram i projektet

Handböckernas innehåll håller på att arbetas fram inom projektet och de båda handböckerna uppskattas omfatta 60 – 100 sidor. Handböckerna ska i första hand publiceras och spridas digitalt, men ska även tas fram i tryckt form.

Uppdraget

Uppdraget till leverantören innebär att från projektet ta emot det material som är producerat främst i form av texter och utifrån texterna komma fram till en tydlig och pedagogisk layout, disposition och val av bilder och illustrationer som stärker textens innehåll och budskap. Vi tillhandahåller vissa bilder. Uppdraget innehåller på så vis även ett redaktionellt stöd så att texter och rubriker utformas i samklang med en gemensam grafisk form. Slutresultatet ska sedan ligga publicerbart på Skoopis hemsida för att därifrån lätt kunna läsas och bläddras i för användarna.

I uppdraget ingår att färdigställa böckerna snyggt och professionellt för publicering i bokform. Båda handböckerna ska ha samma format och uttryck och det är Skoopis grafiska manual som ska följas i produktionen.

Vi förväntar oss att framtagandet av handböckerna ska ske i nära dialog parterna emellan fram till färdig produkt. 

200 exemplar av böckerna i tryckt form ska förutom de digitala versionerna levereras av leverantören. Inlaga 130 gram och omslag 200 – 300 gram Scandia 2000 White eller motsvarande. Papper för produktionen ska vara miljöcertifierat.

Material till första boken levereras från oss den 11 juli och till den andra boken senast den 1 september. Första boken ska vara färdig senast den 15 september och den andra den 15 oktober. Gäller både tryckt och digital version.

Textmaterialet översänds i Word format.

Till offerten ska leverantören lämna referensuppdrag som bilaga.

Anbudstid: 20220613 – 20220630

Krav på leverantör

  • Leverantören ska i första hand vara ett arbetsintegrerande socialt företag i enlighet med Skoopis officiella definition. I andra hand uppfylla kraven för reserverade upphandlingar i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, i tredje hand vara ett socialt företag enligt Tillväxtverkets definition. I fjärde hand övriga leverantörer på marknaden. Om leverantören använder underleverantör för den del i uppdraget som omfattar tryckning av böckerna ska de i första hand följa ovan nämnda ordning.
  • Anbudsgivaren ska till anbudet lägga kopia på företagets F-Skattsedel och registreringsbevis som bilagor. 
  • Leverantör som uppfyller kraven i denna förfrågan kommer bedömas efter hur man uppfyller första punkten här ovan om vilken typ av företag man är, vilken kvalitet man kan tillhandahålla tjänsten med samt till vilket pris.

Sammanfattande uppställning:

Antal sidor: 60 – 100 sidor

Digital version för publicering på hemsida.

Tryckt upplaga: 200 ex

Papper: Scandia 2000 white eller motsvarande (miljöcertifierat)

inlaga: 130 gr

Omslag: 200-300 gr

Tryck: Fyrfärgs

Böckerna ska vara häftade

Format: ca 210 x 225 mm

Lev.tid: bok 1 den 15 september och bok 2 den 15 oktober

Material från oss: 11 juli (bok 1) respektive den 1 september (bok 2)

Underlag från oss: Worddokument samt bilder

I priset ska ingå både tryckkostnader och layoutarbete enligt ovan.

Priset ska presenteras per bok vid 60, 80 och 100 sidor.

Anbud med efterfrågade bilagor skickas till pal.nilsson@skoopi.coop dit även frågor kring upphandlingen kan mailas. Alla frågor som ställs och som besvaras, kommer att mailas ut till samtliga som lämnar anbud eller som anmält sitt intresse på ovanstående mailadress.

För ASF Lyfter

Pål Nilsson

Controller