Menu
Skip to content
Ordföranden har ordet i Nyhetsbrev till medlemmarna

Aktuellt

Ordföranden har ordet i Nyhetsbrev till medlemmarna

För ASF

Ordföranden har ordet i Nyhetsbrev till medlemmarna

För offentlig sektor

Ordföranden har ordet i Nyhetsbrev till medlemmarna

För
näringsliv

Ordföranden har ordet i Nyhetsbrev till medlemmarna

ASF-listan

Arkiv

Ordföranden har ordet i Nyhetsbrev till medlemmarna

Vi har nu slutredovisat vårt stora ESF-projekt ASF-Lyfter. Massor av ambitioner kring vad vi vill och behöver fortsätta jobba med kvarstår där ambitionerna antingen ska anpassas till att vi nu är åter i ett ideellt läge där mycket av detta behöver ske på ideell basis eller så behöver vi söka nya projekt. Vi såg dock i styrelsen behov av att slutredovisa detta och ”landa” lite innan vi går in i nåt nytt.

Våra populära utbildningar på Långholmens folkhögskola är nu också hotade av de sänkta anslagen till folkhögskolorna så även det är nu ett område där vi behöver se över möjligheterna till externa projektmedel. Vi har ju nu också en ny regering på plats och har utifrån det riksdagsseminariet vi var med och ordnade på temat, ”Hur kan vi bereda mark för fler aktörer än Samhall?” fått till ett möte med arbetsmarknadsdepartementet. Här fokuserar vi främst på förändringar i förordningar som regeringen skulle kunna göra relativt snabbt för att förbättra läget genom att t ex ta bort skrivningarna om att AF ska verka för en anställning utan stöd samt att taket i lönebidragen ska tas bort och istället följa kollektivavtalsenlig lön. Detta blir ju väldigt centralt när vi nu när de fackliga organisationerna kräver låglönesatsningar på upp emot 1500kr/månad som då inte täcks av lönebidragen.

Skoopi kommer via verksamhetskommittén för ASF-avtalet vara bollplank för Fremia i detta. Här arbetar vi också aktivt för att fler förbund ska få en förståelse för vår särart och acceptera ASF-avtalet inom sina avtalsområden. Samtidigt kom nyligen en motgång för ASF avtalet i det att vi inte längre kan ha samma avtal för alla utan de som jobbar administrativt behöver gå på ett annat avtal. Detta har ju väckt mycket frågor och funderingar hos våra medlemmar och vi bjuder därför tillsammans med Fremia in till ett webinarieum om detta.

Arbetet med hemsidan fortgår och vi vill varmt rekommendera er att botanisera bland det som finns där och komma med feedback. Vi vill också välkomna er att delta i vårt öppna diskussionsforum Skoopidialogen som i år är fredagar jämna veckor kl 8.30-9.30 på https://zoom.us/j/9965190883 Har ni förslag kring teman för de träffarna eller annat ni vill bolla med oss i styrelsen så tveka inte att höra av er. Kontaktuppgifter till oss alla finns på hemsidan. Det drar ju också ihop sig till årsmöte så kom ihåg att nominera till styrelsen och skriv motioner om hur just ni vill att Skoopi ska utvecklas.

Vänliga hälsningar,

Ulrica Persson

ordförande i Skoopi – intresseorganisation för arbetsintegrerande sociala företag

>>> Läs resten av Nyhetsbrevet här (publiceras tors 2 mars)