Menu
Skip to content
SAM-utbildning är senaste nytt hos ASF-akademin

Aktuellt

SAM-utbildning är senaste nytt hos ASF-akademin

För ASF

SAM-utbildning är senaste nytt hos ASF-akademin

För offentlig sektor

SAM-utbildning är senaste nytt hos ASF-akademin

För
näringsliv

SAM-utbildning är senaste nytt hos ASF-akademin

ASF-listan

Arkiv

SAM-utbildning är senaste nytt hos ASF-akademin

Utbildning i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) via samarbetet ”ASF-Akademin”, sista anmälningsdag den 19 januari

I SAM-utbildningen för chefer och ledare lägger vi grunden för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska byggas upp. Sista anmälningsdag 19:e januari. Tid/Dag 19:e januari. Pris 1.850 kr delt exkl moms. För certifiering är det krav att minst en anställd gått den.

Vi tittar närmare på vilka föreskrifter som gäller och hur du genom dokumenterade rutiner får övergripande koll på verksamheten genom kontroller, genomförande och löpande uppföljning av företagets arbetsmiljöarbete.

Målet är att alla deltagare ska få kunskaper om arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt förstå fördelarna med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi går även igenom hur man på bästa sätt upptäcker risker i arbetsmiljön och hur man förebygger och hanterar dem. >>> Anmäl här

Länk: https://asfakademin.se/utbildningar/