Menu
Skip to content
Skoopi upphandlar kompletterande ekonomitjänst till ESF-projekt

Aktuellt

Skoopi upphandlar kompletterande ekonomitjänst till ESF-projekt

För ASF

Skoopi upphandlar kompletterande ekonomitjänst till ESF-projekt

För offentlig sektor

Skoopi upphandlar kompletterande ekonomitjänst till ESF-projekt

För
näringsliv

Skoopi upphandlar kompletterande ekonomitjänst till ESF-projekt

ASF-listan

Arkiv

Skoopi upphandlar kompletterande ekonomitjänst till ESF-projekt

Sedan 1 februari 2024 driver Skoopi ESF projektet ”Arbetsintegration i cirkulärekonomin” vilket pågår fram till den 30 september 2026. Projektet ska bland annat göra en pilot i Mora kommun där byggavfall ska återbrukas i en arbetsintegrerande modell.

Projektet kommer genomföras med deltagare.

Till projektet söker vi nu en kompletterande ekonomitjänst via anbud som ska komplettera projektets anställda ekonom.

Den som lämnar anbud ska ha god kännedom om projektredovisning jämtemot Svenska ESF rådet och vara hemmastadd i redovisningsprogrammet Visma e-ekonomi samt Visma lön Smart.

I uppdraget ingår att göra avstämningar mot bokföring och redovisningarna till ESF rådet. Beräknad tidsåtgång för uppdraget är 3-5 timmar i månaden, eventuellt mer.

Anbud ska lämnas för pris per timme tillsammans med underlag som styrker kompetens och erfarenhet av projektredovisning.

Uppdraget beräknas pågå 240401-260930

Uppdraget kommer tilldelas utifrån kvalité och pris.

Eventuella frågor kan ställas och anbud lämnas till info@skoopi.coop