Menu
Skip to content
Skoopis årsmöte återupptas 30 maj

Aktuellt

Skoopis årsmöte återupptas 30 maj

För ASF

Skoopis årsmöte återupptas 30 maj

För offentlig sektor

Skoopis årsmöte återupptas 30 maj

För
näringsliv

Skoopis årsmöte återupptas 30 maj

ASF-listan

Arkiv

Skoopis årsmöte återupptas 30 maj

Torsdagen den 27 april var alla medlemmar kallade till årsmöte för Skoopi. Tyvärr hade vår redovisningsbyrå och revisor inte fått klart vår årsredovisning trots löfte om detta. Konsekvensen av det var att stämman öppnades men man beslöt att ajournera mötet för att återupptas tisdagen den 30 maj kl 9.00. Vi öppnar därför upp anmälan på nytt till stämman och du når sidan med handlingarna och anmälan genom att klicka här.

Även om du var anmäld till årsmötet den 27:e april önskar vi en ny registering via länken ovan för det ajournerade mötet.

Varmt välkomna

Styrelsen

const gridItems = document.querySelectorAll('.grid-item'); gridItems.forEach((item) => { const orgnrElements = item.querySelectorAll('.orgnr'); if (orgnrElements.length > 0) { orgnrElements.forEach((orgnrElement) => { if(orgnrElement.innerHTML === "Certifierat företag"){ orgnrElements.innerHTMl = "CERTIFIERAT FÖRETAG ⭐"; console.log("test"); } console.log("test outside"); }); } else { console.log('No elements with class "orgnr" found within the grid item.'); } });