Menu
Skip to content
Skoopis fem kortkurser våren 2024 – anmäl nu! Start 31:a januari.

Aktuellt

Skoopis fem kortkurser våren 2024 – anmäl nu! Start 31:a januari.

För ASF

Skoopis fem kortkurser våren 2024 – anmäl nu! Start 31:a januari.

För offentlig sektor

Skoopis fem kortkurser våren 2024 – anmäl nu! Start 31:a januari.

För
näringsliv

Skoopis fem kortkurser våren 2024 – anmäl nu! Start 31:a januari.

ASF-listan

Skoopis fem kortkurser våren 2024 – anmäl nu! Start 31:a januari.

Erbjudande om 5 digitala kortkurser till Skoopis medlemmar och andra ASF

– kollegial fortbildning av ASF-medarbetare och ledare

Då Skoopi just nu inte har ngt avtal med någon folkhögskola eller bildningsförbund erbjuder vi våren 2024 nu ändå fem små kortkurser till en låg kostnad till Skoopis medlemmar. Även ASF som inte är medlem i Skoopi kan delta – men då till en lite högre avgift. Den första kortkursen är bara två timmar medan de övriga fyra kurserna är på två gånger två timmar med en vecka emellan inklusive en kortare hemuppgift inför andra kurstillfället.

Man kan med fördel delta flera från samma ASF med stor rabatt! Upplägget anpassas så att alla medarbetare kan engageras – använd i så fall gemensamma eller personliga skärmar.

Följande kurser erbjuds våren 2024 (länkar till info och anmälan i texten):

  1. Att skriva bra förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse) i årsredovisningen (ons 31 jan 9-11, dvs bara ett kurstillfälle, nedanstånde kurser har två tillfällen, tisdagar)
  2. Årshjulet och andra verktyg för planering med delaktighet (ti 13 feb + ti 20 feb 9-11)
  3. Affärsutveckling – att använda Social Business Model Canvas som grund (ti 12 mars och ti 19 mars 9-11)
  4. Chef eller Ledare? Gå med teamet eller gå framför teamet (ti 16 apr + ti 23 apr 9-11)
  5. Styrelsens och VL:s roll/ansvar (ti 14 maj och ti 21 maj 9-11)

UPPLÄGG

Kurserna presenteras mera i detalj på Skoopis hemsida men följer, med undantag för den första kursen nedanstående upplägg. Anmälan till kursen sker via ett Google Formulär i textlänkarna ovan minst åtta dagar före det första kurstillfället. Anmälan är bindande och kursavgiften återbetalas inte. Kursavgiften, exklusive moms, som faktureras av Skoopi efter gjord anmälan med 30 dagars betalning. En vecka innan kursstart skickas ett mail till deltagarens anmälda mailadress med en kortare text eller video att ta del av innan första kurstillfället, ofta ur ASF-praktikan.

KURSTILLFÄLLE 1

Introduktion, lärande, kort erfarenhetsutbyte/diskussion och genomgång av liten hemuppgift. Hemuppgiften som består av beskrivning av ett problem och lösningen av en uppgift laddas upp på gemensam Google Drive – delas med kollegorna.

KURSTILLFÄLLE 2
Uppföljning, lärande och metoden BIG-BOSS där vi väljer ut en eller två ”fall” från gruppens medlemmar baserat på inlämnade hemuppgifter och där vi alla bidrar med vår kunskap i hur det aktuella problemet löses på bästa sätt. Avslutning med mkt kort digital utvärdering.

Kurserna leds och genomförs av Jan Forslund som i Skoopi lett ASF Ledarutbildning och som är engagerad i certifieringen av ASF. Jan har lång erfarenhet på området. Enskilda ASF och Skoopi-distrikt kan höra av sig för skräddarsydda lösningar av sina behov. Tyvärr kan detta erbjudande inte innehålla teman med ytterligare externa föreläsare – då skulle omgående kostnaderna per kurstillfälle mer än fördubblas.

PRISER EXKL MOMS – MED RABATT FÖR FLER PER FÖRETAG OCH ETT PRISTAK!

  • Per deltagare endagarskurs 31/1 i 2 tim: 500 kr
  • Per deltagare per tvådagarskurs 2×2 tim, varav liten hemuppgift 1 tim: 1.500 kr.
  • Varje extra deltagare utöver en deltagare kostar 250 kr till per extra deltagare upp till maximalt 1.000 kr.
   (en kurs kostar alltså ett ASF från 500 kr för bara en deltagare på första kursen till maximalt 2.500 kr om fem deltagare eller fler/kurs på de övriga kurserna)LADDA HEM PDF MED INFON OVAN: Skoopis 5 kortkurser våren 2024

24-01-16 Jan Forslund, Skoopi