Menu
Skip to content
Slutreplik från Skoopi och Fremia om Arbetsförmedlingens nya arbetssätt

Aktuellt

Slutreplik från Skoopi och Fremia om Arbetsförmedlingens nya arbetssätt

För ASF

Slutreplik från Skoopi och Fremia om Arbetsförmedlingens nya arbetssätt

För offentlig sektor

Slutreplik från Skoopi och Fremia om Arbetsförmedlingens nya arbetssätt

För
näringsliv

Slutreplik från Skoopi och Fremia om Arbetsförmedlingens nya arbetssätt

ASF-listan

Arkiv

Slutreplik från Skoopi och Fremia om Arbetsförmedlingens nya arbetssätt

”Ni borde tänkt efter före AF-reformen”

Arbetsförmedlingen fungerade inte optimalt innan reformeringen. Det motiverar dock inte att genomförandet av Sveriges största förvaltningsreform sker förhastat – och helt utan de konsekvensutredningar som normalt föregår den typen av reformer i Sverige, menar företrädare för Skoopi och Fremia i en slutreplik.

Det finns givetvis kommersiella aktörer som har bra verksamheter, som gör viktiga insatser för långtidsarbetslösa och som säkert har sin plats i arbetsmarknadspolitiken. Det stora problemet med den inledda reformeringen av Arbetsförmedlingen är att nytillkomna upphandlingar begränsar användningen av andra verktyg och därmed begränsar till exempel arbetsintegrerande sociala företag (ASF) och civilsamhällesorganisationer. Då försvinner väl fungerande verksamheter med lång erfarenhet av att arbeta långsiktigt tillsammans med människor med nedsatt eller oklar arbetsförmåga.

Trots att vi är många som under processens gång har varnat för riskerna, så har den fått fortgå. Medan vi fått kämpa för varje möte med Arbetsförmedlingen har de kommersiella aktörerna under hela reformeringen kontinuerligt bjudits in till dialog. Självklart har denna snedvridning av inhämtade åsikter påverkat resultatet.

Därför kommer också insikterna om konsekvenserna först nu, när personal redan har sagts upp eller slutat på grund av missnöje med de nya arbetssätten, när samverkansstrukturer brutits sönder, Af-kontor stängts, kommuner står utan stödinsatser till sina långtidsarbetslösa och ASF tvingats lägga ner.

För att undvika fortsatt snedvridning och säkerställa att ASF och civilsamhället inkluderas, förväntar vi oss att få vara en aktiv part i det fortsatta arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen. Vårt förslag till ett civilsamhälleslyft innebär i första hand en rejäl satsning på befintliga verktyg riktade till långtidsarbetslösa med oklar eller nedsatt arbetsförmåga. Men det innebär också en chans att göra det som borde ha gjorts när reformarbetet inleddes: att tänka efter före. 

Ulrica Persson, ordförande i Skoopi, de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation

Patrik Schröder, samordnare civilsamhällesfrågor, arbetsgivarorganisationen Fremia

 

Gå in, läs och debattera på