Menu
Skip to content
Vad kan Mikrofonden hjälpa till med egentligen?

Aktuellt

Vad kan Mikrofonden hjälpa till med egentligen?

För ASF

Vad kan Mikrofonden hjälpa till med egentligen?

För offentlig sektor

Vad kan Mikrofonden hjälpa till med egentligen?

För
näringsliv

Vad kan Mikrofonden hjälpa till med egentligen?

ASF-listan

Arkiv

Vad kan Mikrofonden hjälpa till med egentligen?

Vad Mikrofonden kan hjälpa till med är inte självklart för alla. Det är väl helt enkelt inte intressant förrän den dagen man behöver hjälp. För att förstå vad Mikrofonden kan hjälpa till med och inte, kan det vara bra att veta lite om Mikrofonden som organisation.

Mikrofonden är ett slags konsortium. Det kan därför bli lite rörigt när man pratar om Mikrofonden i generella termer. Det finns ett Mikrofonden Sverige och så finns det ett antal regionala mikrofonder. Samtliga mikrofonder är ekonomiska föreningar med ideella styrelser och en hel del ideellt arbete även i övrigt. Dock har några regionala mikrofonder bidrag från kommuner och regioner. Mycket av rådgivningen och kreditberedningen sker också i nära samarbete med Coompanion.

Mikrofondernas syfte är att göra det lättare för sociala företag att få finansiering.

De pengar mikrofonderna har till sitt förfogande är dock inga egna pengar utan pengar som lånats ut till Mikrofonden. (Ibland med villkoret att om Mikrofonden gör kreditförluster behöver de inte betala tillbaka.)

Varför måste det vara så krångligt att få tillgång till en mikrokredit?

Det problem Mikrofonden främst kan hjälpa till att lösa är behovet av säkerheter. Bankens roll är inte att ta risker och de behöver därför säkerheter för sina lån. Om företaget inte har tillräckligt med säkerheter så blir det oftast fråga om personlig borgen. Små summor i personlig borgen kan ju vara OK, men stora summor kan dels vara svårt att få fram, och då speciellt för de som länge stått utanför arbetsmarknaden, dels blir det inte riktigt rätt med personligt risktagande för den som engagerat sig i ett kooperativ utan personligt ägande. Mikrofonden ställer då upp som borgensman och tar risken. Det betyder att om företaget inte kan betala lånet så får Mikrofonden göra det. Eftersom det finns ett banklån i grunden är det bankens villkor för beviljande av kredit och de regler som styr bankerna som också styr Mikrofondens krav på låntagarna i form av underlag för beslut, betalningsanmärkningar mm.

Varför lånar Mikrofonden inte bara ut pengarna själva då och skippar banken och alla krav?

Dels har Mikrofonden ett tillstånd från Finansinspektionen som gör att de bara kan låna ut sina pengar direkt undantagsvis, dels har de inte administrativa resurser att hantera all den dokumentation som krävs och dels måste de ändå vara försiktiga med de pengar de har eftersom det inte är deras egna och de inte kan förlora alltför mycket, utan att förlora sina finansiärer.

Så vad är skillnaden mot banken – förutom det där med säkerheter?

En stor skillnad mot banken är att Mikrofonden tillhör den idéburna sektorn. Fonden finns bara till för att underlätta för den sociala ekonomin att få tillgång till kapital. De försöker hjälpa så långt det går att hitta lösningar och eftersträvar att den sökande ska känna det som om att de står på deras sida, så långt det bara är möjligt. Därför ingår även finansiell coachning och det från ett tidigt stadium och under hela processen.

Finns det några ASF som har fått hjälp?

Mikrofonden har hjälpt 121 sociala företag att få finansiering. 37 av dessa är ASF. Det betyder att ASF är Mikrofondens största kundgrupp. Många av dessa tillhör också Mikrofondens roligaste och bästa case. Titta gärna in på deras hemsida där några av dem finns nämnda. www.mikrofonden.se Jag skulle också vilja hävda att vad man än tycker om Mikrofondens krångliga frågor och krav, så är Mikrofonden ändå ASF:s bästa vän i finansieringsfrågor!

Helen Curry, ASF-Lyfter