Menu
Skip to content
Webinarium 6:e mars om förändringarna i tillämpningen av ASF-avtalet för administrativ personal.

Aktuellt

Webinarium 6:e mars om förändringarna i tillämpningen av ASF-avtalet för administrativ personal.

För ASF

Webinarium 6:e mars om förändringarna i tillämpningen av ASF-avtalet för administrativ personal.

För offentlig sektor

Webinarium 6:e mars om förändringarna i tillämpningen av ASF-avtalet för administrativ personal.

För
näringsliv

Webinarium 6:e mars om förändringarna i tillämpningen av ASF-avtalet för administrativ personal.

ASF-listan

Arkiv

Webinarium 6:e mars om förändringarna i tillämpningen av ASF-avtalet för administrativ personal.

Du inbjuds till Webinarium 6:e mars

Tid: 6/3 kl 13.15-14.30

Plats: https://zoom.us/j/9965190883 

 

Fremia har tidigare gått ut med skriftlig information kring detta men det har väckt mycket frågor från våra medlemmar. Därför bjuder vi nu in till ett webinarium där Fremias förhandlingschef, Jesper Neuhaus (bilden), beskriver förändringarna och svarar på frågor om hur det kan tolkas i våra verksamheter.

Bakgrund

Tidigare kunde ASF-avtalet tillämpas oavsett vilken befattning eller tjänst arbetstagaren anställdes för i verksamheten, men det är inte längre möjligt på grund av framför allt försäkringstekniska skäl. Tjänstemän som anmäls på GTP-planen riskerar att stå utan försäkringsskydd vid arbetsskada eller långvarig sjukdom.

Med anledning av detta måste anställda tjänstemän inom avtalsområdet ASF från och med nu gå under HVO-avtalet, eller ett annat tillämpligt tjänstemannaavtal, och anmälas till KTP eller ITP.

Vem är tjänsteman? 
En arbetstagare som huvudsakligen arbetar med administrativa arbetsuppgifter i ett arbetsintegrerande socialt företag är tjänsteman. Som till exempel handledare, verksamhetschefer och motsvarande befattningar. Det gäller oavsett om de anställs med stöd från Arbetsförmedlingen eller inte.

HVO-avtalet för alla arbetstagare 
Det går att enbart tillämpa HVO-avtalet på alla arbetstagare som annars kan gå på ASF-avtalet. HVO-avtalet omfattar både arbetare och tjänstemän och innehåller bättre villkor för arbetstagarna än vad ASF-avtalet gör.

Det här ska du göra nu
Om du har arbetstagare som är att betrakta som tjänstemän enligt definitionen ovan, och de inte redan går under HVO-avtalet eller annat tillämpligt tjänstemannaavtal samt är anmälda till Folksam (KTP) respektive Collectum (ITP), ska du höra av dig till oss på Fremia. Då lägger vi till HVO-avtalet eller annat tillämpligt tjänstemannaavtal och anmäler in verksamheten till Collectum. Det är viktigt för att ingen arbetstagare ska stå utan försäkringsskydd.

Välkomna önskar Skoopi och Fremia

Ladda hem inbjudan: Webinarium 6 mars 2023 om förändringarna i tillämpningen av ASF-avtalet