Menu
Skip to content
Webinarium med våra riksdagspartier om långtidsarbetslöshetens utmaningar – nu online

Aktuellt

Webinarium med våra riksdagspartier om långtidsarbetslöshetens utmaningar – nu online

För ASF

Webinarium med våra riksdagspartier om långtidsarbetslöshetens utmaningar – nu online

För offentlig sektor

Webinarium med våra riksdagspartier om långtidsarbetslöshetens utmaningar – nu online

För
näringsliv

Webinarium med våra riksdagspartier om långtidsarbetslöshetens utmaningar – nu online

ASF-listan

Arkiv

Webinarium med våra riksdagspartier om långtidsarbetslöshetens utmaningar – nu online

Skoopis webinarium med våra riksdagspolitiker onsdagen den 11:e maj kl 9-11 ligger nu online.

Hör hur de olika partierna resonerar kring långtidsarbetslöshetens utmaningar samt om vad som underlättar respektive försvårar ASF:s möjligheter att bidra till lösningar för den här gruppen.

Vi börjar med att gå genom exempel på olika ASF. Vi borrar ner oss i en diskussion kring hur förutsättningarna hos den grupp vi möter ser ut i förhållande till kraven på dagens arbetsmarknad.

Därefter övergår vi till ett samtal kring möjliga lösningar och utmaningar från Samhall och kommuner.

 

MEDVERKANDE

Ulrika Persson (ordförande för Skoopi) modererar webinariet där vi bland annat möter riksdagsledamöterna

Alireza Akhondi (C) Eva-Lena Jansson (S) Ciczie Weidby (V) Roger Haddad (L) Saila Quicklund (M) Mikael Anefur (KD)