Skoopi: Långtidsarbetslöshetens utmaningar och lösningarnas fallgropar Almedalen 2022