Menu
Skip to content
För näringsliv

Aktuellt

För näringsliv

För ASF

För näringsliv

För offentlig sektor

För näringsliv

För
näringsliv

För näringsliv

ASF-listan

För näringsliv

Välkommen

Här har vi samlat information som är till nytta för dig som vill göra samhällsnytta genom att göra affärer med arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Vi kvalitetssäkrar ASF genom certifiering vilket du kan läsa om här – och det är sammanfattat i en kort pdf. Vi rekommenderar att du först innan du tar del av informationen här läser in dig på vilka Skoopi är https://skoopi.coop/om-oss och hur vi ser på vad ett ASF är https://skoopi.coop/om-skoopi/skoopis-asf-kriterier/