Menu
Skip to content
Ibland måste man gå till banken

Aktuellt

Ibland måste man gå till banken

För ASF

Ibland måste man gå till banken

För offentlig sektor

Ibland måste man gå till banken

För
näringsliv

Ibland måste man gå till banken

ASF-listan

Arkiv

Ibland måste man gå till banken

Som företagare behöver man en bank. Förr sades att man behöver en bra bankkontakt, men numera är det främst god tillgänglighet och service på deras tjänster som är viktiga. Det betyder att de flesta inte har någon upparbetad kontakt, den dagen det blir aktuellt med en kontokredit eller banklån.

Det är därför bra att tänka igenom en del saker innan första kontakten med banken.

Dubbla affärsidéer

Var förberedd på att kort och tydligt förklara vad ett ASF är, och den dubbla affärsidén. Om det uppstår osäkerhet här så kan man förlora intresse och fokus på ett tidigt stadium. Det finns bra beskrivningar på vad ett ASF är på Wikipedia, Tillväxtverket och Skoopis hemsida. Glöm inte att komplettera med det viktigaste för banken att förstå, nämligen att den dubbla affärsidén innebär två intäktsströmmar och två helt olika kundgrupper och hur de ändå hänger ihop.

Ekonomisk förening

Om ni driver verksamhet som ekonomisk förening kan det vara på sin plats att lite fint förklara även detta. Många bankanställda förstår inte riktigt bolagsformen, men kommer troligen inte att säga det. Dock skapar okunskapen osäkerhet. Förklara helt kort dels att styrelsen har samma ansvar som i ett aktiebolag, dels att medlemsavgifterna är bundna enligt utformningen av stadgarna, men också att det är medlemsnyttan som står i fokus och att det är arbetstagardelägandet och de demokratiska värderingarna som är anledningen till valet av form. Bostadsrättsföreningar har banken stor erfarenhet av, så en jämförelse med dessa kan också vara till hjälp.

Visa era samhällseffekter

Passa här gärna också på att visa på era samhällseffekter. Det är inget de direkt efterfrågar men hållbarhet har de numera i fokus och om ni kan visa uppsidan av er verksamhet så är det ett plus. Självklart bra om ni kan påvisa mätbara effekter men saknas sådana så beskriv det så tydligt som möjligt, gärna med bra exempel. Skoopi har tagit fram ett dokument som visar på de globala mål som ASF generellt bidrar med. Där kan ni få inspiration och det dokumentet kan också skickas med i samband med ansökan.

Betalningsanmärkningar?

Om styrelsemedlemmar har betalningsanmärkningar är det bra att diskutera igenom det innan. Oftast behöver de avgå, men kan ju gå in igen när betalningsanmärkningarna försvunnit (vilket tar tre år för privatpersoner). Under tiden kan de vara adjungerade till styrelsen (d v s deltar i möten men inte har någon formell makt och ansvar). Det här är känsligt, speciellt för många medlemmar i ASF, men här området är genomreglerat i bankvärlden och har inget med någon enskild bankman eller banks bedömning att göra, så det är bara att konstatera faktum och hitta bästa möjliga lösning för ert ASF.

Gamla förfallna skulder?

Om företaget har gamla förfallna skulder så kommer man inte vidare. Banken hänvisar då till att deras pengar kommer att gå till att täcka gamla skulder och det vill de absolut inte vara med om. Därför är det också viktigt att låna innan man t ex gör en investering. Betalningsanmärkningar är även ett stort aber, men kan ni visa på att ni är oskyldiga till att de uppkommit kan det gå. Betalningsanmärkningar på företag ligger kvar i fem år.

Extern rådgivare

Har ni någon extern rådgivare – annars kanske det är läge att skaffa en nu! Banken uppskattar externa rådgivare, dels därför att de tillför kompetens och dels för att de tillför utifrån perspektiv på verksamheten. Det kan var en redovisningskonsult, extern ledamot, mentor, rådgivare fån Coompanion eller någon annan som driver ett företag eller ett annat ASF. En extern rådgivare kan också vara till stor nytta för er i det här skedet, speciellt om ni ska utöka verksamheten.

Säkerheter

I slutänden handlar det alltid om säkerheter. Bankens affärsidé är inte att ta risker. (De har ju inget eget kapital utan lånar ut de medel som de har lånat in från oss bankkunder.) Här kan Mikrofonden vara till hjälp. De kan gå in och lämna en kreditgaranti på en stor del av beloppet. Dock inte på allt, så har man egna medel, medlemsinsatser, sparade vinstmedel eller en fastighet som har stigit i värde så kan det gå, men annars är privata säkerheter nästa steg. Då får ni försöka sprida den risken på så många som möjligt. Prata gärna igenom det här innan och kontakta Mikrofonden för att få hjälp att hitta lösningar.

Att låna är att sälja

Hela låneprocessen är en säljsituation där ni behöver sälja in hela företaget och de människor som verkar i företaget. Därmed blir kommunikationen väldigt viktig. Att banken förstår vad ni säger och att ni förstår vad banken säger. Tveka inte att fråga om ni inte förstår. Var lyhörd för frågor och sådant som ni kan behöva förklara eller ändra på. Den ni träffar fattar ju inte själv beslut, utan ska i sin tur sälja in detta internt, så de behöver bra underlag. Om ni har en rådgivare som kan vara behjälplig, så ta hjälp, men ni behöver vara den som frontar banken.

Som sagt, det kan vara bra att vara lite förberedd innan man sätter igång den här processen. Bra svar på ovanstående frågor redan vid en första kontakt ger ett bra första intryck och ger de flesta en känsla av att vara inne i matchen redan. Om man vill ha lite finansiell coaching eller vill fråga något utan att behöva känna sig dum får man gärna kontakta mig.

Helen Curry
Helen.curry@skoopi.se
0703-26 26 54