Menu
Skip to content
KASAK Ek. förening

Aktuellt

KASAK Ek. förening

För ASF

KASAK Ek. förening

För offentlig sektor

KASAK Ek. förening

För
näringsliv

KASAK Ek. förening

ASF-listan

WHITE = Logo + KasaK

KASAK Ek. förening

Org.nr: 769630-3069

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson(er): Dan Johansson, Daniel Norberg
Telefon: 0708745507 , 0760202474
Adress: kolonivägen 72
Postnr: 37154

Kolla hemsidan
kasak.se

FN:s globala mål som vi arbetar mot:

1. Ingen fattigdom, 3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 6. Rent vatten och sanitet för alla, 7. Hållbar energi för alla, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen, 17. Genomförande och globalt partnerskap

Läs mer om FN:s globala mål här.

medalj

Ny sökning!

Gör en detaljerad sökning genom att klicka på knappen nedan
eller se en lista på samtliga ASF här.