Menu
Skip to content
Kooperativet Arbetslivscentrum i Falun

Aktuellt

Kooperativet Arbetslivscentrum i Falun

För ASF

Kooperativet Arbetslivscentrum i Falun

För offentlig sektor

Kooperativet Arbetslivscentrum i Falun

För
näringsliv

Kooperativet Arbetslivscentrum i Falun

ASF-listan

Logga

Kooperativet Arbetslivscentrum i Falun

Org.nr: 769625-5806

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson(er): Susan Olsén, Nina Stahre
Telefon: 023-184 80
Adress: Västermalmsvägen 2
Postnummer: 791 73
E-post: kooperativet@arbetslivscentrum.se
Hemsida: www.arbetslivscentrum.se

Vi är ett socialt företag som drivs som en ekonomisk förening där vinsten återinvesteras i verksamheten för att på sikt skapa arbetstillfällen för människor med funktionsvariationer och/eller svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden efter långt utanförskap. Verksamheten präglas av en humanistisk människosyn där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum.

FN:s globala mål som vi arbetar mot:

3. God hälsa och välbefinnande, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10. Minskad ojämlikhet, 12. Hållbar konsumtion och produktion

Läs mer om FN:s globala mål här.

Ny sökning

Ny sökning!

Gör en detaljerad sökning genom att klicka på knappen nedan
eller se en lista på samtliga ASF här.