Menu
Skip to content
Lärkan ek. förening

Aktuellt

Lärkan ek. förening

För ASF

Lärkan ek. förening

För offentlig sektor

Lärkan ek. förening

För
näringsliv

Lärkan ek. förening

ASF-listan

Lärkan ek. förening

Kontaktuppgifter:

FN:s globala mål som vi arbetar mot:

Inte angivet

Läs mer om FN:s globala mål här.

medalj

Ny sökning!

Gör en detaljerad sökning genom att klicka på knappen nedan
eller se en lista på samtliga ASF här.

window.addEventListener('load', function() { const gridItems = document.querySelectorAll('.grid-item'); gridItems.forEach((item) => { const orgnrElements = item.querySelectorAll('.orgnr'); if (orgnrElements.length > 0) { orgnrElements.forEach((orgnrElement) => { if (orgnrElement.innerHTML === "Certifierat företag") { orgnrElement.innerHTML = "CERTIFIERAT FÖRETAG ⭐"; console.log("test"); } console.log("test outside"); }); } else { console.log('No elements with class "orgnr" found within the grid item.'); } }); });