Menu
Skip to content
Vägen ut! Aspektra

Aktuellt

Vägen ut! Aspektra

För ASF

Vägen ut! Aspektra

För offentlig sektor

Vägen ut! Aspektra

För
näringsliv

Vägen ut! Aspektra

ASF-listan

VU_aspektra_blue

Vägen ut! Aspektra

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson(er): Oscar Isidorsson Albino
Telefon: 0317978116
Adress: Ålegårdsgatan 5
Postnr: 431 50

VÄGEN UT! ASPEKTRA
Aspektra är IT-lösningar med hjärta. Vi rekonditionerar datorer och erbjuder IT-support till små företag och privatpersoner.

Vägen ut! Aspektra återvinner datorer och annan IT-utrustning med målsättningen att bidra till en cirkulär ekonomi. Vi ger IT-utrustning längre liv och bidrar till minskad resursförbrukning. Genom att köpa en rekonditionerad dator av oss sparar du pengar samtidigt som du bidrar till en bättre miljö. Det unika med oss är att vi erbjuder arbetsträning och anställer unga vuxna med diagnoser inom autismspektrat. Det gör oss bättre. Vi levererar med noggrannhet och hög kvalité.

Som arbetstränande eller medarbetare på Vägen ut! Aspektra finns inga krav på att delta i sociala aktiviteter på arbetsplatsen. Vi anpassar arbetsplatsen för att skapa rätt förutsättningar och en gynnsam arbetsmiljö för dig så att du ska trivas på ditt arbete.

FN:s globala mål som vi arbetar mot:

1. Ingen fattigdom, 3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 17. Genomförande och globalt partnerskap

Läs mer om FN:s globala mål här.

medalj

Ny sökning!

Gör en detaljerad sökning genom att klicka på knappen nedan
eller se en lista på samtliga ASF här.