Menu
Skip to content
Några tankar efter Skoopi:s årsmöte

Aktuellt

Några tankar efter Skoopi:s årsmöte

För ASF

Några tankar efter Skoopi:s årsmöte

För offentlig sektor

Några tankar efter Skoopi:s årsmöte

För
näringsliv

Några tankar efter Skoopi:s årsmöte

ASF-listan

Arkiv

Några tankar efter Skoopi:s årsmöte

Skoopi har nu haft årsmöte och bland annat valt en ny styrelse för det kommande verksamhetsåret.

Ulrica Persson från DialogKraft AB Svb som omvalts som ordförande säger:

Det är en stor ära att ha fått förnyat förtroende att leda Skoopis styrelsearbete för ytterligare två år tillsammans med Lena Lago ( Basta ) som vid vårt konstituerade styrelsemöte omvaldes som vice ordförande. Hon valdes tillsammans med Pernilla Svebo ( Vägen Ut ) och Marcus Björk ( Saga Huset ) på förra årsmötet till 2023 och de har alltså alla 1 år kvar på sina mandat som ordinarie styrelseledamöter. Anna Ytell ( Hushållsfixarna ) och Pål Nilsson ( Rena Resurser ) som båda funnits med i styrelsen sedan tidigare valdes tillsammans med nyvalda Anna Tyrén ( Jössenavet ) som ordinarie ledamöter till 2024. Som suppleant omvaldes Jan Forslund ( Bönorna i handen ) och får fram till 2023 sällskap av Emma Wahlström ( Adventure Gavle ) och Christina Merker-Siesjö ( Yallatrappan ) som valdes in som nya suppleanter.

Jag vill också passa på att tacka Anna Tyrén som med ingen förberedelsetid alls valdes till årsmötesordförande då den vi planerat och förberett med drabbades av strömavbrott. Anna lotsade oss trots det med trygg hand genom årsmötet.

I styrelsen ser vi fram emot ett nytt verksamhetsår där vi tillsammans med alla er medlemmar jobbar för att förbättra villkoren för ASF i Sverige. För att vi ska kunna göra vårt jobb i styrelsen på bästa sätt är vi beroende av en dialog med er medlemmar. Därför vill jag be er, läs våra medlemsutskick och nyhetsbrev, följ vår hemsida och vår sociala medier, var med på fredagarnas Skoopidialoger och framförallt, hör av er till oss med tankar och funderingar kring vad Skoopi gör och borde göra. Ingen kan göra allt, alla kan göra nåt och tillsammans kan vi uträtta storverk!

// Ulrica Persson

 

Styrelsen ser nu alltså ut som följer

Ordförande Ulrica Persson

Vice Ordförande Lena Lago

Kassör Pål Nilsson

Vice Kassör Pernilla Svebo

Ledamot Marcus Björk

Ledamot Anna Ytell

Ledamot Anna Tyrén

Suppleant Jan Forslund

Suppleant Christina Merker-Siesjö

Suppleant Emma Wahlström