Menu
Skip to content
Skoopis främjarforum för offentliga aktörer som vill just främja ASF

Aktuellt

Skoopis främjarforum för offentliga aktörer som vill just främja ASF

För ASF

Skoopis främjarforum för offentliga aktörer som vill just främja ASF

För offentlig sektor

Skoopis främjarforum för offentliga aktörer som vill just främja ASF

För
näringsliv

Skoopis främjarforum för offentliga aktörer som vill just främja ASF

ASF-listan

Arkiv

Skoopis främjarforum för offentliga aktörer som vill just främja ASF

Det är en seminarieserie för dig som vill få inspiration och praktisk kunskap om hur offentliga aktörer kan främja framväxt och utveckling av arbetsintegrerande sociala företag, ASF.

Seminarieserien riktar sig till politiker och tjänstemän inom kommuner, regioner, samordningsförbund och andra med intresse för frågor kring arbetsintegration, kompetensförsörjning, social hållbarhet mm. En seminarieserie för dig som vill få inspiration och praktisk kunskap om hur offentliga aktörer kan främja framväxt och utveckling av arbetsintegrerande sociala företag, ASF.

Teman för de 5 digitala utbildningstillfällena 2023 är (tidigare teman nederst på sidan):

 • 8/9 kl 9-12  Vad är mervärdet med ASF jämfört med egna arbetsmarknadsenheter? 

Finns det risk för att kommunala arbetsmarknadsenheter som driver affärsverksamhet hämmar framväxt av ASF och vad kan avknoppning av verksamheter ge för effekter? 

Även här har vi med exempel i form av ASF som beskriver sin avknoppning, var de står i dag och vad som varit bra respektive dåligt i processen. 

Detta seminarietillfälle samkörs med öppethus dagen för ASF och är därför förlängt 9-12. Vi rekommenderar därför att ni även viker eftermiddagen för besök hos närmaste ASF. 

 • 29/9 kl 10-12  Upphandling som verktyg 

Här tittar vi tillsammans på olika typer av riktade upphandlingar. Vi diskuterar vad som är möjligt att göra inom ramen för LOU genom olika typer av reserverade kontrakt och direktupphandlingar. Vi kommer också kort beröra IOP, Idéburet offentligt partnerskap som väg till samverkan. 

Ett antal offentliga aktörer beskriver hur de jobbar med upphandling som verktyg för att främja ASF. 

 • 20/10 kl 10-12  Avslutning och summering av seminarieserien 

Vi delar tankar och idéer kring hur just den offentliga aktör du företräder kan arbeta vidare med frågorna utifrån seminarieserien. 

Kostnad 2 900kr exkl moms för hela seminarieserien. 

—–

Ledare för seminarieserien är Ulrica Persson och Anna Tyrén.

Ulrica är ordförande i Skoopi samt verksamhetsledare på DialogKraft AB Svb som är ett ASF i Norberg där man tillverkar träemballage till exportindustrin. Ulrica arbetar även som anställd i Mora kommun för att främja framväxt och utveckling av ASF. Mail: ulrica@skoopi.coop 

Anna är styrelseledamot i Skoopi samt ordförande för Jössenavet Ek för. som är ett ett ASF med verksamhet i Arvika och Eda kommuner inom legoarbete, snickeri och second hand. Anna är även rådgivare inom Coompanion Värmland med ansvar för ASF-frågor. Mail: anna.tyren@skoopi.coop 

Anmäl dig via länken nedan: 

https://skoopi.coop/nu-ar-skoopis-framjarforum-oppet-for-anmalan/

Välkomna att läsa mer (pdf)

ulrika-lowres-for-styreslesidan-plulkvnmtxtbhff8w4a1bj1y9252c4qyervo04xsui

Ulrica Persson

Kursledare

Ordförande Skoopi

070-683 64 91

anna_t_skoopistyrelsen

Anna Tyrén

Kursledare

Ledamot Skoopi styrelse

Anmäl er här:

  Namn:

  E-mailadress:

  Titel

  Organisation:

  Faktureringsadress:

  Ev. önskad märkning av faktura:

  Genom att skicka formuläret medger jag att jag tagit del av Skoopis GDPR-information.