Skip to content
Menu

Rabatt på Svenska på jobbet

Just nu kan ni få 20% rabatt på boken Svenska på jobbet om ni mejlar er beställning till info@svenskapajobbet.se och anger att ni är medlemmar i SKOOPI.