Menu
Skip to content
Så vill civilsamhället knäcka långtidsarbetslösheten

Aktuellt

Så vill civilsamhället knäcka långtidsarbetslösheten

För ASF

Så vill civilsamhället knäcka långtidsarbetslösheten

För offentlig sektor

Så vill civilsamhället knäcka långtidsarbetslösheten

För
näringsliv

Så vill civilsamhället knäcka långtidsarbetslösheten

ASF-listan

Arkiv

Så vill civilsamhället knäcka långtidsarbetslösheten

I dag lanserar Skoopi och Fremia Civilsamhälleslyftet, ett gemensamt förslag för att bekämpa långtidsarbetslösheten. Förslaget riktar sig till personer som på grund av ett funktionshinder har nedsatt arbetsförmåga och därför står långt ifrån arbetsmarknaden. Förslaget har skickats i ett PM till arbetsmarknadsutskottet i riksdagen, inför arbetsmarknadsminister Eva Nordmarks besök där 17 februari.

Långtidsarbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer. De människor som har varit arbetslösa mer än två år närmar sig 100 000 personer och fortsätter att öka. Bland de långtidsarbetslösa bedöms över 40 000 personer ha en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Men mörkertalet är stort. Enligt Arbetsförmedlingen finns det brister i systemet som gör att en del personer med funktionsnedsättning inte fångas upp.

– Att bryta den här utvecklingen är centralt, såväl för de enskilda individerna som för samhället i stort. Det krävs därför omedelbara och kraftfulla satsningar. Det är de flesta överens om. Tyvärr sätter den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen käppar i hjulen, säger Patrik Schröder, samordnare civilsamhälle, Fremia.

Lämnar tillbaka pengar

Arbetsförmedlingens möjligheter att arbeta med dem som står långt från arbetsmarknaden, inte minst dem med en funktionsnedsättning, har kraftigt försämrats under de senaste åren. Antalet handläggare som är specialiserade på gruppen har minskat. De digitala systemen och arbetsformerna fungerar dåligt för funktionsnedsatta. Arbetsförmedlingen har vidare lämnat tillbaka pengar från sitt anslag för stöd till personer med funktionsnedsättning samtliga år under perioden 2013–2020, med undantag för 2019.

Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, och andra organisationer inom civilsamhället har lång erfarenhet av att arbeta med förstärkt arbetsträning och anpassade anställningar för de här grupperna.

– Själva syftet med ett ASF är att skapa anpassade anställningar för dem som av olika skäl behöver det. Tyvärr används ASF och civilsamhällesorganisationer numera endast i liten utsträckning. Arbetsförmedlingen prioriterar i stället anvisning till upphandlade tjänster. Hittills har reformeringen av Arbetsförmedlingen därför snarare stjälpt än hjälpt de långtidsarbetslösa, säger Ulrica Persson, ordförande i Skoopi, intresseorganisationen för arbetsintegrerande sociala företag.

Nordmark till arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark är kallad till arbetsmarknadsutskottet torsdag 17 februari för att diskutera just hur reformeringen av arbetsförmedlingen har påverkat möjligheterna till stöd för långtidsarbetslösa. För att bistå den diskussionen med all den kunskap och erfarenhet som finns inom ASF och civilsamhället har Fremia och Skoopi skickat ett PM med ett förslag till en satsning på ett ”Civilsamhälleslyft” för att bekämpa långtidsarbetslösheten bland funktionsnedsatta.

I dag, onsdag 16 februari, besöker arbetsmarknadsminister Eva Nordmark Fagersta. Där kommer hon bland annat att träffa representanter för kommunen och Arbetsförmedlingen. Hon besöker också det arbetsintegrerande sociala företaget Dialogkraft i Norberg där Ulrica Persson är verksamhetsledare.

– Det är kul och viktigt att Eva Nordmark kommer hit, så att vi får visa vårt företag och vad ett ASF kan bidra med i praktiken, säger Ulrica Persson.

Fakta Civilsamhälleslyftet:

Kostnad: två miljarder kronor per år, under tre år.
Arbetsförmedlingen får ansvaret för dessa medel som används till bland annat stödpersoner till långtidsarbetslösa med funktionsnedsättning, förstärkt arbetsträning hos ASF och civilsamhällesorganisationer, lönebidrag för utveckling i anställning, samt till kunskapsutveckling.
Effekt: 8 000 platser för förstärkt arbetsträning per år. 5 000–10 000 platser för anpassade anställningar med lönebidrag för utveckling i anställning eller introduktionsanställning. Antalet beror på tjänstgöringsgraden hos individerna.


För mer info, kontakta:
Ulrica Persson, ordförande Skoopi, 070-683 64 91, ulrica@skoopi.coop
Patrik Schröder, samordnare civilsamhälle, Fremia, 072-076 27 22, patrik.schroder@fremia.se

Mer material:
PM Civilsamhälleslyftet – Förslag till satsning för att minska långtidsarbetslösheten: https://www.fremia.se/globalassets/fremia/relaterade-dokument/intressepolitik/civilsamhalleslyftet—forslag-till-satsning-for-att-minska-langtidsarbetslosheten.pdf
Regeringens pressmeddelande om arbetsmarknadsministerns besök i Fagersta: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/eva-nordmark-besoker-fagersta/
Det arbetsintegrerande sociala företaget Dialogkraft i Norberg: https://www.dialogkraft.se/
Artikel om Dialogkraft i Dagens arbete: https://da.se/2021/02/nar-de-anstallda-tar-over/
Goda exempel på insatser som arbetsintegrerande sociala företag gör: https://skoopi.coop/tag/effektberattelse/
Debatt av Funktionsrätt Sverige med flera i tidningen Arbetet: https://arbetet.se/2022/02/15/eva-nordmark-vad-ska-du-gora-at-arbetsformedlingen/