Menu
Skip to content
Skoopi, MISA och Almega i möte med regeringens representant om taket i lönebidragen

Aktuellt

Skoopi, MISA och Almega i möte med regeringens representant om taket i lönebidragen

För ASF

Skoopi, MISA och Almega i möte med regeringens representant om taket i lönebidragen

För offentlig sektor

Skoopi, MISA och Almega i möte med regeringens representant om taket i lönebidragen

För
näringsliv

Skoopi, MISA och Almega i möte med regeringens representant om taket i lönebidragen

ASF-listan

Arkiv

Skoopi, MISA och Almega i möte med regeringens representant om taket i lönebidragen

Idag 8:e mars träffade Skoopis ordförande Ulrica Persson, tillsammans med representanter för Misa gruppen och Almega serviceföretagen, stadssekreteraren hos arbetsmarknadsministern, Sophia Metelius, för att diskutera konkurrens från Samhall och skillnaderna i ersättningsmodellerna (se bilden). Med på mötet var också flera andra medarbetare på arbetsmarknadsdepartementet. Skoopis väldigt konkreta förslag till ändringar i förordningar kring taket i lönebidragen, skrivningarna om att AF ska verka för en anställning utan stöd mm väckte stort intresse. Tillsammans kämpar vi inom Skoopi vidare för ett likvärdigt stöd som följer individen oavsett typ av arbetsgivare!