Menu
Skip to content
Skoopi rekryterar till nytt ESF-projekt

Aktuellt

Skoopi rekryterar till nytt ESF-projekt

För ASF

Skoopi rekryterar till nytt ESF-projekt

För offentlig sektor

Skoopi rekryterar till nytt ESF-projekt

För
näringsliv

Skoopi rekryterar till nytt ESF-projekt

ASF-listan

Arkiv

Skoopi rekryterar till nytt ESF-projekt

Nu har Skoopi beviljats projektmedel igen och söker därför personal till några intressanta tjänster. Den här gången ska vi visa att det går att driva byggåtervinning i form av ASF istället för att kommunen ska börjar sälja reglar och isolering. Platsen där vi ska göra detta är Mora i Dalarna.

Mora har ju sedan tidigare visat sig vara en ”ASF-vänlig” kommun som försöker minimera de affärsverksamheter kommunen driver. Projektet kommer drivas tillsammans med Mora kommun, Norra Dalarnas byggplats, Cireko och det kommunala avfallsbolaget NODAVA.

Vi söker följande med placering i Mora

  • handledare på 50-100% i 26 månader med start april 2024. Vi prioriterar erfarenhet och förmåga att möta människor med olika typer av svårigheter samt gärna erfarenhet av bygg eller hantverk. En av dessa handledare kommer att fungera som platsansvarig för verksamheten, ha arbetsmiljöansvar mm. OBS! Ansökan senast 240205

Vi söker även 3 st platsoberoende utvecklingssamordnare på 20% var i 12 månader med start i september 2024.

  • Kunskapsområde 1 handlar om att lyfta och sprida kunskap kring hur förutsättningarna hos de långtidsarbetslösa ser ut i förhållande till kraven på dagens arbetsmarknad och vilka insatser som gynnar den målgruppens fäste på arbetsmarknaden med extra fokus på gruppen med låg teoretisk begåvning.
  • Kunskapsområde 2 handlar om att söka och sprida kunskap om varför ASF och den sociala ekonomin har en så mycket större roll inom den gröna omställningen på andra håll i Europa samt komma med förslag som kan gynna dess utveckling här i Sverige.
  • Kunskapsområde 3 handlar om att kartlägga den näringsverksamhet som kommunala arbetsmarknadsenheter driver och dess eventuella konsekvenser för ASF och övrigt lokalt näringsliv.

För utvecklingssamordnartjänsterna gäller att du redan idag har goda kunskaper om de förutsättningar ASF verkar under, dess målgrupper och utmaningar. Du bör också har dokumenterat god förmåga att utrycka dig i tal och skrift samt erfarenhet av att arbeta självständigt och skapa de kontakter du behöver för uppdraget. Ansökan senast 240301

Skicka din ansökan inkl CV, personligt brev och löneanspråk till info@skoopi.coop

Har du frågor gällande projektet är du välkommen att kontakta Ulrica Persson, ulrica@skoopi.coop