Menu
Skip to content
Två prisvärda utbildningar för ASF startar i höst – anmäl senast 21 juni

Aktuellt

Två prisvärda utbildningar för ASF startar i höst – anmäl senast 21 juni

För ASF

Två prisvärda utbildningar för ASF startar i höst – anmäl senast 21 juni

För offentlig sektor

Två prisvärda utbildningar för ASF startar i höst – anmäl senast 21 juni

För
näringsliv

Två prisvärda utbildningar för ASF startar i höst – anmäl senast 21 juni

ASF-listan

Arkiv

Två prisvärda utbildningar för ASF startar i höst – anmäl senast 21 juni

Skoopi och Långholmens Folkhögskola i samarbete erbjuder två olika utbildningar på halvfart med formell start i mitten av augusti. Kursen ”ASF Ledarutbildning” pågår under två terminer och den helt nya”Baskurs för ASF” pågår under en termin i höst med början i höst.

 

Utbildningarna har olika inriktning och målgrupp. Ledarutbildningen riktar sig främst till dem som arbetar i ledningen för ASF och ger dem verktyg att leda för att utveckla teamet, affärerna och organisationen. Hälften av de sex kursblocken är digitala och hälften fysiskt på plats på skolan i Sundbyberg. De fysiska mötena underlättar närverksarbete mellan ledare från olika ASF. Kurskostnad 750 kr vilket bland annat bekostar två kursböcker.

Baskursen för ASF riktar sig till anställda på ASF som vill försäkra sig om att det aktuella företaget lever upp till ASF-principerna. Lämpligt är att två personer per ASF samtidigt går kursen. Målgrupp är företag som vill bli ASF, som vill klara grunderna för medlemskap i Skoopi och en kommande certifiering som ASF. Denna kurs går kanske bara i höst så intresserade behöver anmäla sig i tid för för att säkra sin plats.

Kurskostnad: 793 kr. Inköp av SIS-dokumentet för certifiering är en del av kurslitteraturen.

Mer fyllig och detaljerad  information om utbildningar finns på Långholmens Folkhögskolas hemsida och det är också där intresserade ska anmäla sig. Länk https://www.lhmfhsk.se/