Menu
Skip to content
Hur går certifieringen till?

Aktuellt

Hur går certifieringen till?

För ASF

Hur går certifieringen till?

För offentlig sektor

Hur går certifieringen till?

För
näringsliv

Hur går certifieringen till?

ASF-listan

Hur går certifieringen till?

ASF som vill bli certifierade tar del av denna information och anmäler sig till de webbinarier som erbjuds innan anmälan. Den första ansökan görs i december och är till ”bascertifieringen” som sker varje vår, oftast under perioden februari-maj. Omcertifieringen, efter två år, sker på hösten.

Under certifieringsprocessen får företagens kontaktpersoner handledning i grupp under några tillfällen. Man kan med fördel vara en hel grupp även på det deltagande företaget. Processen sker helt digitalt och är helt separerad från den avslutande revisionen.
Företagen laddar upp dokument och texter som styrker att de lever upp till de krav som föreskrivs i SIS-dokumentet. Se områdena under fliken Vad kontrolleras under certifieringen.

I slutet av processen kontrollerar revisorerna om företagen genom sin uppvisade dokumentation når upp till alla de högt ställda kraven på de tio utvalda områdena. En samlad bedömning görs också.
Efter avslutad godkänd process får företagen ett intyg, diplom, informationsmaterial, eventuellt några tvingande åtgärder eller rekommendationer och läggs till sist upp som certifierat ASF på Skoopis ”Listan” om man anmält sig dit.

Både handledare och revisorer är av Skoopi utbildade ledare för detta syfte, rekryterade från tidigare certifierade ASF.