Menu
Skip to content
Vad kontrolleras vid certifieringen?

Aktuellt

Vad kontrolleras vid certifieringen?

För ASF

Vad kontrolleras vid certifieringen?

För offentlig sektor

Vad kontrolleras vid certifieringen?

För
näringsliv

Vad kontrolleras vid certifieringen?

ASF-listan

Vad kontrolleras vid certifieringen?

I slutet av processen kontrollerar alltså revisorerna om företagen når upp till de högt ställda kraven inom 10 områden. I det senaste SIS-dokumentet framgår tydligt vad som efterfrågas på varje område, ofta med flera delfrågor.

Områdena är:

  1. Mål och inriktning
  2. Finansiering och ekonomi
  3. Organisation
  4. Personal och kompetens
  5. Ansvar och delaktighet
  6. Miljöansvar
  7. Socialt ansvar
  8. Ledningssystem
  9. Arbetsmiljö
  10. FN:s Globala Mål Agenda 2030.

Kraven är sammanställda i ett dokument som från hösten 2022 heter SIS-WA 10:2022 och kan köpas från SIS. I november 2022 införde Skoopi i samråd med SIS den 10:e punkten – se listan ovan. Då uppdaterades dokumentet till en ny version. Det finns i dokumentet korta ordförklaringar för begrepp som används. Köp alltså detta nya dokument från SIS om ni avser certifiera er. >>> Här är en mapp med anvisningar hur er årsredovisning kan anpassas till certifieringen.