Menu
Skip to content
Omcertifiering efter 2 år – aktuellt

Aktuellt

Omcertifiering efter 2 år – aktuellt

För ASF

Omcertifiering efter 2 år – aktuellt

För offentlig sektor

Omcertifiering efter 2 år – aktuellt

För
näringsliv

Omcertifiering efter 2 år – aktuellt

ASF-listan

Omcertifiering efter 2 år – aktuellt


Certifikatet gäller i två år. Därefter kontrollerar Skoopi om företagen fortfarande håller beslutad kvalitet och har följt de rekommendationer de fått tidigare. Det görs i en enklare och kortare process som tar totalt två månader. Vid omcertifieringen efter två år är det viktigt att företagens årsredovisningar/verksamhetsberättelser för åren det gäller är fylliga och innehåller information om vinsthantering, delaktighet, arbetsintegrerande verksamhet, anställningar ur målgruppen, FN:s Globala Mål och annat som ingår i de 10 punkterna i SIS-dokumentet.

Kalendarium omcertifiering omgång C hösten 2023, detaljer sänds direkt till de aktuella företagen: