Menu
Skip to content
Upphandling med reserverade kontrakt

Aktuellt

Upphandling med reserverade kontrakt

För ASF

Upphandling med reserverade kontrakt

För offentlig sektor

Upphandling med reserverade kontrakt

För
näringsliv

Upphandling med reserverade kontrakt

ASF-listan

Upphandling med reserverade kontrakt

Det enklaste och kanske bästa sättet för en kommun att stötta ASF och då vår bransch är att handla av ASF företagen. Helt enkelt köpa våra tjänster och produkter. Men när det offentliga ska köpa tjänster behöver dessa konkurrensutsättas genom upphandling.

Viktigt att veta att all offentlig upphandling i Sverige styrs av lagen om offentlig upphandling LOU. En upphandling kan många gånger vara tuff för ett mindre ASF att vara med på, eftersom traditionella upphandlingar ofta är stora, administrativt krångliga och innehåller många krav. 2017 kom dock nya upphandlingsregler. Bland annat möjligheten för offentliga aktörer att göra så kallade reserverade upphandlingar. En reserverad upphandling bygger på en typ av positiv särbehandling som innebär att en offentlig aktör har möjlighet att reservera upphandlingar för vissa typer av företag

Vad krävs för att offentliga aktörer ska använda sig av reserverad upphandling?

För att komma vidare i frågan behöver vi pålästa politiker som ger tjänstemän i uppdrag att undersöka möjligheten att nyttja dessa upphandlingar, vilket fler och fler kommuner är på väg att göra. Ett sätt för politikerna att flytta fram positionerna i frågan, är att ge uppdrag till tjänstemännen att ta fram en upphandlingspolicy som beskriver vad det är man vill åstadkomma genom upphandlingar med reserverade kontrakt. Kommun efter kommun börjar nu inse nyttan med, att förutom att få en städtjänst eller trädgårdstjänst utförd, även genom upphandlingen bidra till att människor som har svårt att hitta, få eller behålla ett arbete – kommer i jobb. Men för att upphandlingarna ska falla väl ut behöver den offentliga parten ha de drivkrafter vi beskrivit ovan. Drivkrafter som bygger på en genuin vilja att lösa samhällsutmaningar via verktyget upphandling.