Menu
Skip to content
För offentlig sektor

Aktuellt

För offentlig sektor

För ASF

För offentlig sektor

För offentlig sektor

För offentlig sektor

För
näringsliv

För offentlig sektor

ASF-listan

För offentlig sektor

Välkommen

Här har vi samlat information som är till nytta för dig som är anställd i offentlig sektor och vill hitta vägar till att främja framväxt eller utveckling av arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Vi rekommenderar att du först innan du tar del av informationen här läser in dig på vilka Skoopi är https://skoopi.coop/om-oss och hur vi ser på vad ett ASF är https://skoopi.coop/om-skoopi/skoopis-asf-kriterier/