Menu
Skip to content
För offentlig sektor

Aktuellt

För offentlig sektor

För ASF

För offentlig sektor

För offentlig sektor

För offentlig sektor

För
näringsliv

För offentlig sektor

ASF-listan

För offentlig sektor

Välkommen

Här har vi samlat information som är till nytta för dig som är anställd i offentlig sektor och vill hitta vägar till att främja framväxt eller utveckling av arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Vi kvalitetssäkrar ASF genom certifiering vilket du kan läsa om här – och det är sammanfattat i en kort pdf. Vi rekommenderar att du först innan du tar del av informationen här läser in dig på vilka Skoopi är https://skoopi.coop/om-oss och hur vi ser på vad ett ASF är https://skoopi.coop/om-skoopi/skoopis-asf-kriterier/