Menu
Skip to content
Skoopis Främjarforum

Aktuellt

Skoopis Främjarforum

För ASF

Skoopis Främjarforum

För offentlig sektor

Skoopis Främjarforum

För
näringsliv

Skoopis Främjarforum

ASF-listan

Skoopis Främjarforum

Ett utbildningsnätverk för dig som vill lära dig mer om hur din kommun, region, samordningsförbund eller annan aktör kan främja framväxt och utveckling av ASF. Teman för de 4 digitala utbildningstillfällena våren 2023 är:

Vad är ett ASF egentligen och hur motiverar vi varför vi ska jobba specifikt med just ASF?

Vi går igenom utvecklingen av begreppet ASF samt varför det är viktigt att ha koll på vad syftet för verksamheten är och vad ett eventuellt överskott används till. Ett antal ASF med olika inriktning och organisationsform är med och beskriver hur de startat och hur verksamheten ser ut idag.

Hur blir vi ASF vänliga?

Faktorer som påverkar framväxt och utveckling av ASF samt exempel från olika kommuner och regioner. Vi diskuterar också styrdokumentens roll i arbetet med att främja ASF.

Vad är mervärdet med ASF jämfört med egna arbetsmarknadsenheter?

Finns det risk för osund konkurrens när kommunala arbetsmarknadsenheter driver affärsverksamhet och vad kan avknoppning av verksamheter ge för effekter. Även här har vi med exempel i form av ASF som beskriver sin avknoppning, Var de står i dag och vad som varit bra respektive dåligt i processen.

Upphandling som verktyg

Här tittar vi tillsammans på olika typer av riktade upphandlingar och samt diskuterar vad som är möjligt att göra inom ramen för LOU. Vi kommer också kort beröra IOP, Idéburet offentligt partnerskap som väg till samverkan.

Kostnad: 5 000kr/termin för upp till 3 deltagare.
Anmälan: info@skoopi.coop, skriv Främjarforum i ämnesraden.

Vill ni göra andra typer av samarbeten med oss kring utbildningssatsningar, avknoppningar, stödstruktur för ASF eller annat. Kontakta oss för en diskussion

Folder om hur man lokalt regionalt utöver ovanstående kan främja ASF (från 2022)