Menu
Skip to content
Vad är samhällsnyttan med ASF?

Aktuellt

Vad är samhällsnyttan med ASF?

För ASF

Vad är samhällsnyttan med ASF?

För offentlig sektor

Vad är samhällsnyttan med ASF?

För
näringsliv

Vad är samhällsnyttan med ASF?

ASF-listan

Vad är samhällsnyttan med ASF?

I ett Arbetsintegrerande Socialt Företag så är arbetsintegrationen syftet  för verksamheten och den kommersiella delen är verktyget som gör det möjligt.  Målet är att skapa hållbara anpassade anställningar och bra möjligheter för arbetsträning.
Det är svårt  att  visa på värdet av det vi gör, då vi inte endast mäter våra framgångar i pengar, men det är ändå viktigt att vi försöker. Ett sätt kan vara individuella berättelser om nyttan och glädjen i att arbeta på ett ASF.

Anna Ytell – en livsberättelse (Youtube)

Henrik Ström – en livsberättelse (Youtube)

I den stund man köper en tjänst av ett ASF så bidrar man till att människor som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden, ges ett meningsfullt sammanhang och egen försörjning. Idag jobbar många inom det privata näringslivet utifrån FNs globala mål, vilket också gör att det finns ett stort intresse för företagen att göra “samhällsnytta”. Beroende på ASFets kommersiella verksamhet och inriktning så kan företaget i vissa fall bidra till upp emot 10 av 17 Globala mål.
Att köpa en tjänst eller en produkt av ett ASF är med andra ord en god social investering och ett bidrag till ett mer hållbart samhälle.

Det blir allt viktigare för verksamheter att kunna visa på vilken samhällsnytta de skapar, vilken effekt det ger att satsa medel på en viss verksamhet. Det handlar dels om att de som hanterar offentliga medel eller annan budget önskar att få så mycket ”pang för pengarna” som möjligt. Men det handlar också om att effektmätning är ett sätt att styra en verksam- het mot att verkligen nå de mål man har tänkt.

Effektrapporten 2022 (pdf)

Arbetsintegrerande sociala företag bidrar genom sina verksamheter till att nå flera av FN-s Globala mål inom Agenda 2030.
Här har vi sammanställt en lista över vilka delmål som ASF-er särskilt har en positiv påverkan på.

Skoopi – de globala målen (pdf)

Upphandlingsmyndigheten har försökt att utifrån det offentliga skissa på de ekonomiska samhällsekonomiska effekterna
som uppstår när det offentliga väljer att upphandla offentliga kontrakt med
Vilken effekt ger det egentligen att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling? Med den här kalkylatorn kan du räkna på vad den samhällsekonomiska effekten kan bli när en individ får sysselsättning genom ett offentligt kontrakt.

Beräkna samhällsekonomiska effekter (öppnas i ny flik)